Uninetts @Campus-program

Uninett har et sterkt fokus på å styrke og samordne campusnettene ved Norges statlige universiteter og høgskoler. @Campus er et program for samordnet nettbygging i UH-sektoren. Aktiviteten fikk sitt løft gjennom programmet GigaCampus 2006-2009. Sentrale deler av programmet er nå permanente leveranser fra Uninett.

Mange av tjenestene som tilbys på bakgrunn av @Campus finner du her

 

 

Kontakt: