Uninetts @Campus-program

Uninett har et sterkt fokus på å styrke og samordne campusnettene ved Norges statlige universiteter og høgskoler. @Campus er et program for samordnet nettbygging i UH-sektoren. Aktiviteten fikk sitt løft gjennom programmet GigaCampus 2006-2009. Sentrale deler av programmet er nå permanente leveranser fra Uninett.

Mange av tjenestene som tilbys på bakgrunn av @Campus finner du her

Mer informasjon på web:

@Campus har sin egen open wiki-side, der du finner nærmere informasjon

Kontakt: