Økonomisystem AGRESSO - Avtaleforhold

Tjenesten er regulert av følgende avtaler:

  • Kjøpsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Statens Datasentral fra 1997 (overført til Unit 4).
  • Vedlikeholdsavtale som et underbilag til kjøpsavtalen. Vedlikeholdsavtalen er transportert fra Evry til Agresso AS, nå Unit 4, i 2005.
  • Driftsavtale mellom USIT og UNINETT om server- og programvaredrift.
  • Service- og vedlikeholdsavtale mellom IT NOR og UNINETT fra 2013. Omfatter også leveranse av rådgivningstjenester og teknisk bistand.
  • Databehandleravtale mellom UNINETT og den enkelte UH-virksomhet.
  • Rammeavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UNINETT om drift av TROFAST-tjenere.
  • Avtale mellom UNINETT og den enkelte  UH-virksomhet i form av avrop fra ovennevnte rammeavtale.
Kontakt: