Økonomisystem (UBW/AGRESSO) - kundeliste

Liste over de virksomheter som benytter tjenesten Økonomisystem:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Det Teologiske Menighetsfakultet
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Sørøst Norge
 • Høgskolen Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunst- og designhøgskolen i Bergen
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges Idrettshøgskole
 • Norges Musikkhøgskole
 • Universitetet i Agder
 • Nord Universitetet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetssenteret på Svalbard
Kontakt: