– Ingen andre områder i nordlyssonen har denne formen for infrastruktur

Under andre dag av UNINETT-konferansen snakket Craig J. Heinselman fra EISCAT Scientific Association om forskningsinfrastrukturen EISCAT_3D. EISCAT er en internasjonal vitenskapelig forening med medlemsinstitusjoner fra Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina og Storbritannia. De utfører atmosfæriske og ionosfæriske målinger med radarer. Blant annet observerer de effekter av nordlys.

– Med EISCAT_3D vil vi forbedre disse målingene betraktelig, og kapasiteten vil bli verdensledende, sa Heinselman under onsdagens første plenumssamling.

EISCAT_3D er en forskningsinfrastruktur i de nordlige områdene av Norge, Sverige og Finland som skal benyttes til å studere den øvre atmosfæren i nordlyssonen. Det avanserte forskningsutstyret vil bestå av 10 000 antenner og en spesialisert infrastruktur for databehandling som skal plasseres i Skibotn i Troms, nær Kiruna i Sverige og nær Kaaresuvanto i Finland.

Byggingen av forskningsinfrastrukturen ble igangsatt i begynnelsen av september i år, og anlegget skal stå ferdig innen slutten av 2021.

Særegent område i nordlyssonen

Det er fordeler ved å gjøre denne typen forskning i disse nordlige områdene. EISCAT_3D er plassert i sparsomt befolkede områder med god infrastruktur.

– I Skibotn, Kiruna og Kaaresuvanto er vi nær vei, og vi har strøm. Vi finner ingen andre områder i nordlyssonen med denne formen for infrastruktur, verken i Russland, Alaska, Canada eller Grønland. Det er en stor fordel ved denne regionen, og en god grunn til å komme hit for å forske på nordlys, forklarte Heinselman.

– Vi ønsker infrastruktur, men vi ønsker ikke naboer som kan skape forstyrrelser i systemet vårt med mobiltelefoner og andre ting. Vi vil altså være så alene som mulig, men med store mengder strøm og internett.

Bygger fiber til EISCAT_3D

Siden antennene må plasseres i øde områder, må nettinfrastrukturen bygges opp fra bunnen. UNINETT koordinerer utbyggingen av forskningsnettet frem til antenneanlegget i Norge.

– Vi er med i et fiberprosjekt som skal bygge fiber fra Oteren ved Nordkjosbotn, via Skibotn og opp til den finske grensen. Dette gjøres for at forskningsnettet skal nå frem til EISCAT_3D. Siden finnene også bygger fiber på sin side, har vi mulighet til å sette opp ekstra redundans, forklarer UNINETTs fagansvarlig for stamnett, Frode Storvik.