21. november

09:00 - 10:00

Registrering

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 09:00
10:00 - 11:00

Plenum: Åpning av UNINETT-konferansen 2017

Sesjonsleder: Tor Holmen, viseadministrerende direktør, UNINETT

What's in it for me? Åpning av UNINETT-konferansen 2017

 • Pirum synger konferansen inn
 • Viseadministrerende direktør i UNINETT, Tor Holmen, ønsker velkommen.
 • Assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet,  Espen Aasen, orienterer fra arbeidet med omstrukturering av kunnskapsssektoren
 • UNINETTs styreleder Frank Arntsen, NTNU, orienterer om lederskiftet i UNINETT
 • Administrerende direktør i UNINETT, Roar Olsen, om status og veien videre
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 10:00
11:00 - 11:30

Pause med lett servering. Etter pausen fortsetter konferansen som parallelle spor resten av dagen

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:00
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Hva vil vi med forskningsnettet?

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Mellomvare i UH-sektoren

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Hva er nytt og og hva er planene  framover for sektorens portefølje for mellomvaretjenester?
 

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Fra LMS til læringsplattform

 • Innføring av Canvas ved København universitet, v/ Peter Aagreup Jensen
   
 • NTNU og Blackboard: Korleis gi 43.910 brukarar opplæring i nytt e-læringssystem?, v/Silje Belsvik Taftø, NTNU
   
 • "All in" med nytt LMS uten penger og prosjekt, v/Lars Vemund Solerød, NMBU
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Digitalisere, organisere, konsolidere, influere, involvere – men hvordan implementere?

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Hele sektoren skal digitalisere både i henhold til digitaliseringsrundskriv og ny digitaliseringsstrategi 2017-2021. IKT-støttefunksjoneneomorganiseres. Hva skal egentlig skje, og hvordan skal sektoren involveres, og få innflytelse i det som
skjer?

 • Nytt tjenesteorgan - UNINETT + BIBSYS + CERES = Sant v/Tor Holmen, UNINETT, Frode Arntzen, BIBSYS og Grete Christina Lingjærde, CERES
 • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, UiB
 • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Økonomidirektør Terje Thomassen, HSN
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
13:00 - 14:00

Lunsj

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 13:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Skytjenester - erfaringer i sektoren

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT

 • Strategisk tilnærming til bruk av offentlig sky, v/Stig Ørsje, Det arktiske universitet - UiT
 • Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU, v/Jostein Lund og Stein Meisingseth, NTNU
 • Lagring i sky
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Integrasjoner

Sesjonsleder: Ola Ervik, NTNU

Data flyter på tvers av flere systemer. Hva gjør vi for å holde data oppdatert på en trygg, kontrollert og effektiv måte?

 • Neste generasjons brukerprovisjonering mot Canvas, APIer, meldingskøer og oppdaterte data. v/Tore Bredeli Jørgensen, UiO
 • Behov for integrasjoner i framtidens digitale læringsmiljø - med fokus på sluttbrukeren v/Lars Vemund Solerød, NMBU
 • Integrasjoner med Office365 - Bedre brukeropplevelse med integrasjoner mellom gode verktøy
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Fra gjennomslagspapir til tastatur

 • Silurveien - ett år senere. Silurveien, Norges største og mest moderne eksamenslokaler. Erfaringer gjort etter ett år i drift v/Aleksander Lorentzen, UiO
   
 • På vei mot 100% digital skoleeksamen, v/UiB
   
 • Nye vurderingsformer
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Usikker på sikkerheten?

Sesjonsleder: Bjørn Kopperud, UNINETT
Det eneste som er sikkert, er at sikkerhetsutfordringene øker. Vi får høre fra forskjellige institusjoner, bl.a. Direktoratet for e-helse og NTNU, om hvordan de jobber med informasjonssikkerhet

 • Trusselbildet sett fra Gjøvik v/Stian Husemoen, NTNU
 • Sikkerhet ved outsourcing v/Espen Grøndahl, USIT
 • Bransjenorm – et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde v/Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
15:30 - 16:00

Pause. Kaffe, te, lett pausemat

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 15:30
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - GDPR - Personvernforordningen

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

 • Hvilken betydning har GDPR for en UH -institusjon, og hvordan kan Sekretariatet for informajsonssikkerhet bidra?  v/Tommy Tranvik, UNINETT
 • Perspektiver fra sektoren v/Maren Jegersberg, UiO

 

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Infrastruktur for moderne applikasjoner

Sesjonsleder: Anders Lund, UNINETT

Containere, Kubernetes og CI/CD forenkler og gir nye muligheter for utvikling og applikasjonsdrift

 • Erfaringer med bruk av Kubernetes i produksjon, v/Morten Knutsen, UNINETT
 • ResearchLab - et samarbeidsprosjekt mellom  UNINETT, UiB, UiO og UiT med kompetanseheving og utprøving av ny teknologi v/Hildegunn Vada, UNINETT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Fra ecampus til digitalt læringsmiljø

Hva nå, etter at ecampus-programmet er avsluttet? Vi får nærmere presentasjon av prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer, ny organisering av arbeidet rundt digitalt læringsmijø samt videre planer.
 

 • Sektorendringer og digitalt læringsmiljø v/Olav Isak Sjøflot, UNINETT

 • Prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester v/Nils Johan Lysnes, Det arktiske universitet - UiT

 • Undervisningsnære systemer  v/Thorleif Hallén, UNINETT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Felles tjenesteportefølje i sektoren – er ’e mulig ?

Sesjonsleder: Elin Kristine Olsen, UNINETT

Kan institusjonene i UH-sektoren ha en felles portefølje av for eksempel administrative systemer? Er det slik at "one size fits all" og at DFØ er løsningen?

 • BOTT
 • DFØ
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
19:30 - 20:00

Aperitif

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 19:30
20:00 - 23:00

Festmiddag! Konferansiér: Jon Niklas Rønning

Festmiddagen er tradisjonelt sett en sentral del av UNINETT-konferansen - så også i år! Vi får servert tre-retters festmeny med utvalgt drikke. Kveldens konferansiér er skuespiller og musiker Jon Noklas Rønning. Rønning loser oss gjennom kvelden, og ryktene skal ha det til at han skal underholde forsamlingen med aldri så lite humor også, sammen med musiker Ole Morten Aagenæs.
PS! Ikke glem å melde deg på middagen i påmeldingsskjemaet!

(Fotokilde: VG)  

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 20:00