21. november

09:00 - 10:00

Registrering

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 09:00
10:00 - 11:10

Plenum: Åpning av UNINETT-konferansen 2017. Sal: Cosmos 1 + 2

Sesjonsleder: Tor Holmen, viseadministrerende direktør, UNINETT

What's in it for me? Åpning av UNINETT-konferansen 2017

 • Pirum synger konferansen inn
 • Viseadministrerende direktør i UNINETT, Tor Holmen, ønsker velkommen.
 • Assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet,  Espen Aasen, orienterer fra arbeidet med omstrukturering av kunnskapsssektoren.
 • Administrerende direktør i UNINETT, Roar Olsen, om status og veien videre
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 10:00
11:10 - 11:30

Pause med lett servering. Etter pausen fortsetter konferansen som parallelle spor resten av dagen

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:10
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Hva vil vi med forskningsnettet? Sal: Cosmos 3 C

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT

 • Behovet for godt nett og basis infrastrukturtjenester sett fra universitetshold, v/Kjetil O. Olsen, UiO
 • Get Your Kicks on Route AS 224 v/Olaf Schjelderup, UNINETT
 • Global Research Networking, v/Lars Fischer, NORDUnet
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Mellomvare i UH-sektoren Sal: Cosmos 3 D

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

Hva er nytt og og hva er planene  framover for sektorens portefølje for mellomvaretjenester?
 

 • Status fra prioriteringsråd for mellomvare v/Hans Christian Fjeld, UiO
 • Systematiske sammenkoblinger, v/Ingrid Melve, UNINETT
 • Sammenkobling Feide og lokale innloggingsløsninger, v/Lars Kviteng, UNINETT AS
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Fra LMS til læringsplattform sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Hanne Schou Røising, Høgskolen i Østfold

 • Innføring av Canvas ved København universitet, v/ Peter Aagreup Jensen
   
 • NTNU og Blackboard: Korleis gi 43.910 brukarar opplæring i nytt e-læringssystem?, v/Silje Belsvik Taftø, NTNU
   
 • "All in" med nytt LMS uten penger og prosjekt, v/Lars Vemund Solerød, NMBU
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Digitalisere, organisere, konsolidere, influere, involvere – men hvordan implementere? Sal: Cosmos 1+ 2

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Hele sektoren skal digitalisere både i henhold til digitaliseringsrundskriv og ny digitaliseringsstrategi 2017-2021. IKT-støttefunksjoneneomorganiseres. Hva skal egentlig skje, og hvordan skal sektoren involveres, og få innflytelse i det som
skjer?

 • Nytt tjenesteorgan - UNINETT + BIBSYS + CERES = Sant v/Tor Holmen, UNINETT, Frode Arntzen, BIBSYS og Grete Christina Lingjærde, CERES
 • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, UiB
 • Tjenesteorganet sett fra et kundeperspektiv v/Økonomidirektør Terje Thomassen, HSN
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 11:30
13:00 - 14:00

Lunsj

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 13:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Integrasjoner Sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Ola Ervik, NTNU

Data flyter på tvers av flere systemer. Hva gjør vi for å holde data oppdatert på en trygg, kontrollert og effektiv måte?

 • Neste generasjons brukerprovisjonering mot Canvas, APIer, meldingskøer og oppdaterte data. v/Tore Bredeli Jørgensen, UiO
 • Behov for integrasjoner i framtidens digitale læringsmiljø - med fokus på sluttbrukeren v/Lars Vemund Solerød, NMBU
 • Integrasjoner med Office365 - Bedre brukeropplevelse med integrasjoner mellom gode verktøy v/ Christian Kalvik Johansen, Avdelingsleder MS Solutions, Inmeta
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Fra gjennomslagspapir til tastatur Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

 • Silurveien - ett år senere. Silurveien, Norges største og mest moderne eksamenslokaler. Erfaringer gjort etter ett år i drift v/Aleksander Lorentzen, UiO
   
 • Heldigital vurdering innen 2017, hvordan når vi det og hva betyr det i praksis? v/ Magnus Svendsen Nerheim, UiB
   
 • Nye vurderingsformer, v/Karin Brennholm, Det arktiske universitet- UiT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
14:00 - 15:30

Sesjon 2 - Usikker på sikkerheten? Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Bjørn Kopperud, UNINETT

Det eneste som er sikkert, er at sikkerhetsutfordringene øker. Vi får høre fra forskjellige institusjoner, bl.a. Direktoratet for e-helse og NTNU, om hvordan de jobber med informasjonssikkerhet

 • Trusselbildet sett fra Gjøvik v/Christoffer Vargtass Hallstensen NTNU
 • Sikkerhet ved outsourcing v/Espen Grøndahl, USIT
 • Bransjenorm – et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde v/Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 14:00
15:30 - 16:00

Pause. Kaffe, te, lett pausemat

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 15:30
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - GDPR - Personvernforordningen Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

 • Hvilken betydning har GDPR for en UH -institusjon, og hvordan kan Sekretariatet for informajsonssikkerhet bidra?  v/Tommy Tranvik, UNINETT
 • Perspektiver fra sektoren v/Maren Jegersberg, UiO

 

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Infrastruktur for moderne applikasjoner Cosmos 3C

Sesjonsleder: Anders Lund, UNINETT

Containere, Kubernetes og CI/CD forenkler og gir nye muligheter for utvikling og applikasjonsdrift

 • Erfaringer med bruk av Kubernetes i produksjon, v/Morten Knutsen, UNINETT
 • ResearchLab - et samarbeidsprosjekt mellom  UNINETT, UiB, UiO og UiT med kompetanseheving og utprøving av ny teknologi v/Hildegunn Vada, UNINETT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Fra ecampus til digitalt læringsmiljø Sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Nils Johan Lysnes, UiT - Norges arktiske universitet

Hva nå, etter at ecampus-programmet er avsluttet? Vi får nærmere presentasjon av prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer, ny organisering av arbeidet rundt digitalt læringsmijø samt videre planer.
 

 • Sektorendringer og digitalt læringsmiljø v/Olav Isak Sjøflot, UNINETT

 • Prioriteringsråd for undervisningsnære tjenester v/Nils Johan Lysnes, Det arktiske universitet - UiT

 • Undervisningsnære systemer  v/Thorleif Hallén, UNINETT
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
16:00 - 17:00

Sesjon 3 - Felles tjenesteportefølje i sektoren – er ’e mulig ? Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Elin Kristine Olsen, UNINETT

Kan institusjonene i UH-sektoren ha en felles portefølje av for eksempel administrative systemer?

 • Delstrategi for administrative systemer v/Johannes Falk Paulsen, UiO
 • Nytt prioriteringsråd for administrative tjenester - rolle og tanker om fremtiden, Lars Petter Mathisrud, HR-direktør, Høgskolen i Innlandet
Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 16:00
19:00 - 19:30

Aperitif

Mens vi gleder oss til middag møtes vi i hotellets foajé for en aperitif og hyggelig mingling med gamle og nye bekjentskaper. Husk deltakerkortet! Det er din inngangsbillett til middagen

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 19:00
19:30 - 22:30

Festmiddag! Konferansiér: Jon Niklas Rønning

Festmiddagen er tradisjonelt sett en sentral del av UNINETT-konferansen - så også i år! Vi får servert tre-retters festmeny med utvalgt drikke. Kveldens konferansiér er skuespiller og musiker Jon Niklas Rønning. Rønning loser oss gjennom kvelden, og ryktene skal ha det til at han skal underholde forsamlingen med aldri så lite humor også, sammen med musiker Ole Morten Aagenæs.
NB! Ikke glem deltakerkortet ditt! Det er inngangsbilletten.

(Fotokilde: VG)  

Tid: 
Tirsdag, november 21, 2017 - 19:30