22. november

08:30 - 09:30

Registrering for nyankomne deltakere

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 08:30
09:30 - 11:00

Plenum med keynotes fra EISCAT, Lånekassen og Sintef. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT
 

 • EISCAT_3D: Big-ish Data in a Remote-ish Location v/Craig J. Heinselman, Ph.D., EISCAT Scientific Association  Mer om EISCAT her
   
 • Lånekassens strategi for innovasjon ved bruk av den offentlige skyen, v/ Sigurd Eriksson, Lånekassen
  Lånekassen satser på bruk av skyen for å sikre innovasjon, effektivitet og fleksibilitet. De har allerede tatt første skritt ut i skyen med de administrative tjenestene, og ser nå på hva som skal til for å ta kjernesystemene ut i skyen. Parallelt har de brukt 2017 til utforskning og utprøving av ulike løsninger basert på kunstig intelligens. På konferansen vil de dele sine perspektiver og erfaringer fra disse prosessene.
   
 • En ny tilnærming til sårbarhet og risiko v/Tor Olav Grøtan, SINTEF

  SAMRISK-prosjektet "New Strains of Society" har hatt som mål å utvikle tilnærminger for å kunne håndtere nye og sammensatte trusler og sårbarheter på tvers av samfunnsområder, med spesiell vekt på IKT som "infrastrukturenes infrastruktur". Sentrale temaer for foredraget vil være samfunnets sårbarhet og cyber-trussel-landskap knyttet til kritisk infrastruktur, digital økonomi og digital makt, samt muligheten for å skape "cyber resilience" på samfunnsnivå.

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 09:30
11:00 - 11:30

Pause med lett servering. Etterpå blir det parallelle sesjoner, før dagen avsluttes i plenum

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:00
11:30 - 13:00

Sesjon 4 - Fra sikkerhetsledelse til handling. Sal: Cosmos 3 A+B

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

 • Ambisjoner og forventninger fra Kunnskapsdepartementet v/Gustav Birkeland, Kunnskapsdepartementet

 • Erfaringer fra Sekretariatet for informasjonssikkerhet: landet rundt med ledelsessystem v/Rolf Sture Normann, UNINETT

 • UNINETT CERT – Erfaringer fra etableringen av institusjonsvise sikkerhetsteam, v/Rune Sydskjør, UNINETT
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 4 - Regnekraft og lagring. Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Ola Ervik, NTNU

 • New architecture and services for research data, v/Stein Inge Knarbakk, UNINETT Sigma2
   
 • Regnekraft fra A-Å
  • Håkon Strandenes, stipendiat ved Insitutt for marin teknikk, NTNU
    
 • Dataanalyse
  • Erfaringer, status og framtidstanker rundt samling, analyse og tilgangstyring av litt for store data ved HUNT forskningssenter, v/Oddgeir Lingaas Holmen, NTNU
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 4 - Læringsanalyse – hva er det egentlig? Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

 • Læringsanalyse – fra hype til virkelighet: Utfordringene UH-sektoren må ta tak i! Tore Hoel, HiOA og Tore Bredelig Jørgensen, UiO
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 4 - Fra tåkeprat til handling. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Med referanse til en av deltakerne på en tidligere UNINETT-konferanse: "Sky er nevnt 70 ganger i IKT-strategien som KD har fått utarbeidet. Likevel sitter vi på gjerdet og venter. Vi må ta steget å prøve!" Tar noen steget?

 • Datarommet – et fysisk eller virtuelt sted? v/ Tord Tjeldnes, UiA
 • NTNU fortsatt i tåka om fem år? v/Håkon Alstad, NTNU
 • Det internasjonale perspektivet - hvordan handles det i utlandet, ved Jan Meijer, GEANT/UNINETT
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Breakout leverandør - Kong Arthur. Rom: Space 1

KONG ARTHUR Assist - målgivende pasning innenfor EVU/EFV

Mer informasjon finner du her

 

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
13:00 - 14:00

Lunsj

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 13:00
14:00 - 14:40

Sesjon 5 - På den sikre siden (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 3D

Sesjonsleder: Øivind Høiem, UNINETT

 • En hel sektor på den sikre siden, v/Jorid Bodin, HiOA
 • sikresiden.no gir nettsikkerhet og personvern økt oppmerksomhet, v/ Ståle Askerød Johansen, UiO
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 5 - Identitetshåndtering og deling av data (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

 • Feide - ny innloggingsside - nytt grensesnitt for sluttbrukeren, v/Lars Kviteng, UNINETT
 • Praktisk bruk av Dataporten - gevinstrealiseirng for sluttbrukeren
 • Deling av data i utdanningssektoren - Drammen kommunes arbeid, planer og visjoner for bruk og deling av data. v/ Frank A. Baklid
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 5 - Samspill mellom undervisningsnære systemer (sesjonen varer kun 40 minutter). Sal: Cosmos 3C

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

 • Stige mot fremtidens læringsmiljø ved hjelp av referansearkitektur v/Heidi Berg-Hoff, UNINETT og Jan Erik Garshol, BIBSYS
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 5 - Robotene er her – venner eller fiender? Sal: 3 A+B

Sesjonsleder: Jan Aasen, Høgskolen i Innlandet

Fra Deloitte kommer Tor Prestegård og Petter Kive. De ønsker å dele av sine erfaringer og forhåpentligvis bidra til økt kompetanse når det gjelder  robotisert prosessautomatisering – populært kalt «Robotics».

 

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:40 - 15:00

Kort pause med lett servering

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:40
15:00 - 16:00

Plenum: Avslutning av UNINETT-konferansen 2017. Sal: Cosmos 1+2

Sesjonsleder: Olav Isak Sjøflot, direktør tjenester og leveranser, UNINETT

 • Vi takker for årets UNINETT-konferanse!
   
 • Brukermedvirkning i 30 år - en historie om .no-domenet, v/Hilde Margrethe Thunem, daglig leder i UNINETT Norid
   
 • Avslutning v/Amund Sjølie Sveen og hans forestilling om Internetts historie. Amund er utdannet musiker med mastergrad i perkusjon fra Gøteborgs universitet, Sverige. Hans kunstneriske uttrykk omfatter en spennende blanding av  musikk, teater og  teknologi med et klart samfunnsengasjement; hans budskap er kraftfulle i ordets rette  forstand. Som kunstner kan han karakteriseres som uredd og utforskende, pågående og energisk, men også realistisk og samfunnskritisk.
   
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 15:00