22. november

08:30 - 09:30

Registrering for nyankomne deltakere

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 08:30
09:30 - 11:00

Plenum

Sesjonsleder: Vidar Faltinsen, UNINETT
 

 • EISCAT_3D: Big-ish Data in a Remote-ish Location v/Craig J. Heinselman, Ph.D., EISCAT Scientific Association  Mer om EISCAT her
 • Lånekassen sin satsing på digitalisering - v/ Sigurd Eriksson, Lånekassen
 • Brukermedvirkning i 30 år - en historie om .no-domenet, v/Hilde Margrethe Thunem, daglig leder i UNINETT Norid
   
   
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 09:30
11:00 - 11:30

Pause med lett servering. Etterpå blir det parallelle sesjoner, før dagen avsluttes i plenum

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:00
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Fra sikkerhetsledelse til handling

Sesjonsleder: Brigt Birkeland, Høgskolen i Innlandet

 • Ambisjoner og forventninger fra Kunnskapsdepartementet v/Gustav Birkeland, Kunnskapsdepartementet

 • Erfaringer fra Sekretariatet for informasjonssikkerhet: landet rundt med ledelsessystem v/Rolf Sture Normann, UNINETT

 • UNINETT CERT – Erfaringer fra etableringen av institusjonsvise sikkerhetsteam, v/Rune Sydskjør, UNINETT
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Regnekraft og lagring

Sesjonsleder: Ola Ervik, NTNU

 • Regnekraft fra A-Å - navn på innleder kommer
 • Dataanalyse
  • Erfaringer, status og framtidstanker rundt samling, analyse og tilgangstyring av litt for store data ved HUNT forskningssenter, v/Oddgeir Lingaas Holmen, NTNU
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Læringsanalyse – hva er det egentlig?

 • Læringsanalyse – fra hype til virkelighet: Utfordringene UH-sektoren må ta tak i! Tore Hoel, HiOA og Tore Bredelig Jørgensen, UiO
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
11:30 - 13:00

Sesjon 1 - Fra tåkeprat til handling

Sesjonsleder: Kristin Selvaag, UNINETT
Med referanse til en av deltakerne på en tidligere UNINETT-konferanse: "Sky er nevnt 70 ganger i IKT-strategien som KD har fått utarbeidet. Likevel sitter vi på gjerdet og venter. Vi må ta steget å prøve!" Tar noen steget?

 • Datarommet – et fysisk eller virtuelt sted? v/ Tord Tjeldnes, UiA
 • NTNU fortsatt i tåka om fem år? v/Håkon Alstad, NTNU
 • -
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 11:30
13:00 - 14:00

Lunsj

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 13:00
14:00 - 14:40

Sesjon 2 - På den sikre siden (sesjonen varer kun 40 minutter)

Sesjonsleder: Øivind Høiem, UNINETT

 • En hel sektor på den sikre siden, v/Jorid Bodin, HiOA
 • sikresiden.no gir nettsikkerhet og personvern økt oppmerksomhet, v/ Ståle Askerød Johanen, UiO
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 2 - Identitetshåndtering og deling av data (sesjonen varer kun 40 minutter)

Sesjonsleder: Andreas Åkre Solberg, UNINETT

 • Feide - ny innloggingsside - nytt grensesnitt for sluttbrukeren, v/Lars Kviteng, UNINETT
 • Praktisk bruk av Dataporten - gevinstrealiseirng for sluttbrukeren
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 2 - Samspill mellom undervisningsnære systemer (sesjonen varer kun 40 minutter)

Sesjonsleder: Thorleif Hallén, UNINETT

 • Stige mot fremtidens læringsmiljø ved hjelp av referansearkitektur v/Heid Berg-Hoff, UNINETT
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:00 - 14:40

Sesjon 2 - Robotene er her – venner eller fiender?

Sesjonsleder: Jan Aasen, Høgskolen i Innlandet
Effektivisering gjennom robotisering - hvilke muligheter og fallgruver gir det oss i UH-sektoren? Vi ser på aktuelle eksempler

 • Robotisert prosessautomatisering (RPA) v/Lennart Sjøgren 
Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:00
14:40 - 15:00

Kort pause med lett servering

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 14:40
15:00 - 16:00

Plenum: avslutning av UNINETT-konferansen 2017

Tid: 
Onsdag, november 22, 2017 - 15:00