740 gigabit over Atlanteren

Den redundante forbindelsen tilfredsstiller kravene som er spesifisert av Global Network Architecture – samarbeidet, og er et første steg mot en global nettverksstandard.

Seks forskningsnett i USA og Europa samarbeider i organisasjonen Advanced North Atlantic Collaboration (ANA):

  • CANARIE (Canada)
  • ESnet (USA)
  • GÉANT (Europa)
  • Internet2 (USA)
  • NORDUnet (Norden)
  • SURFnet (Nederland)

NORDUnet, det nordiske forskningsnettet der UNINETT også er involvert, deltar altså i samarbeidet som startet opp  i 2013. Arbeidet med en felles standard for hvordan nasjonale forskningsnett kan kobles sammen globalt, Global Network Architecture, sprang ut av dette samarbeidet.

Mer informasjon: