Du er ikke beskyttet av Uninetts tjeneste DNS brannmur

Din organisasjon abonnerer ikke på DNS brannmur.

DNS brannmur er en tjeneste som beskytter brukere mot nettsider som kan skade maskiner eller lure dem til å oppgi sensitiv informasjon. Potensielt ondsinnede nettsider blokkeres, og brukerne sendes i stedet til en trygg landingsside.

For mer informasjon om Uninetts DNS brannmur og bestilling, trykk her