Rammeavtale for ADSL

UNINETTs rammeavtale for DSL omfatter levering av ADSL til ansattes hjemmekontor.
Nyheter, meldinger og annet: 

Avtalen er ikke forlenget utover 06.04.2018, dette på grunn av meget begrenset bruk. Berørte brukere vil bli kontaktet direkte av HomeNet.

Kontraktsperiode:

Avtalen er inngått for perioden 6. april 2016 til 6. april 2018

Avtalen kan forlenges med 1 + 1 år, maksimalt til 6. april 2020

Leverandør / kontaktinformasjon:
HomeNet
Kunderservice
07900
Kontraktsansvarlig Harald Baardseth
99 71 85 87
Hvordan ta i bruk rammeavtalen: 

Avtalen er tenkt å dekke rettighetshavernes behov for nettilknyttning for ansattes hjemmekontor. I tillegg kan ansatte hos UNINETTs medlemmer samt studenter benytte avtalens priser når de tegner egne abonnement.

Rettighetshavere som ønsker å benytte avtalen tegner en avropsavtale med HomeNet. Rettighetshavere og ansatte - trykk her for bestilling. Studenter kontakter HomeNett kundeservice og viser til priser i rammeavtalen med UNINETT.

Avtaledokumenter:

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@uninett.no