Amberscript - verktøy for å tolke tale til tekst

Amberscript er et brukervennlig web-basert verktøy for å tolke tale til tekst. Verktøyet brukes til transkribering av intervju eller teksting av videoopptak.

Gjennom NORDUnet har Sikt gjennomført en anbudsprosess og fått god priser gjennom vårt nordiske samarbeid. Våre kunder kan benytte seg av denne tjenesten uten å måtte gjennomføre egen anbudsprosess og til gunstige priser.

Verktøyet støtter norsk, engelsk og mange andre språk, samt har en innebygget editor med avspilling og manuell korrigering av teksten. Den kan også skille mellom flere talere.

Slik fungerer Amberscript

En lydfil eller videofil lastes opp på tjenestens nettside med ett av følgende formater:

Lydformater

Videoformater

Lyd/Videoformater

·       AAC

·       DSS

·       FLAC

·       M4A

·       MP3

·       WAV

·       MV4

·       MOV

·       MP4

·       MPEG

·       MPG

·       OGG

·       VOB

·       WMA

Mediafiler kan være opp til 6GB i filstørrelse.

Etter behandling kan test lastes ned i ett av følgende formater:

  • .docx – Microsoft Word file format
  • .json – JavaScript Object Notation
  • .srt – SubRip Subtitle file
  • .vtt – Web Video Text Tracks
  • EBU-STL – European Broadcast Union subtitles
  • .txt – Plain text file

Amberscript har også en API for integrasjon med egne systemer. Manuell transkribering og teksting er også tilgjengelig gjennom tjenesten.

Feide benyttes som autentiseringsmekanisme.

Bestill Amberscript

Tjenesten er tilgjengelig for alle Sikts kunder.

Kontakt oss

Support

Virksomheten er selv ansvarlig for opplæring og brukerstøtte til sluttbrukere av tjenesten. Sikt overvåker tjenesten 24/7, håndterer feilmeldinger og gir teknisk brukerstøtte til IT avdelingene. 

Ta kontakt med oss

Priser

Verktøyet faktureres gjennom en fast, årlig tjenesteavgift i tillegg til en månedlig kostnad for tidsenheter av transkribert/tekstet materiale i perioden.

Priser for transkribering/teksting er avhengig av faktorer som totalvolum, manuell eller automatisk utført, og også hvor tidskritisk en manuell oppgave er.

Organisering av tjenesten

Amberscript eier og forvalter tjenesten, og har dermed det merkantile og juridiske ansvaret. All kundekontakt går via Sikt.

Sikkerhet og personvern

Virksomheten og leverandøren har et felles ansvar for sikkerhet. I databehandleravtalen (pkt. 6) forplikter Uninett seg til å ivareta informasjonssikkerheten, og har stilt samme krav til underleverandør Amberscript som også har forpliktet seg til å ivareta sikkerheten i en underleverandørdatabehandleravtale.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved egen bruk av tjenesten. Dette følger blant annet av bestemmelsene i eforvaltningsforskriften og personopplysningsloven. Det innebærer at virksomheten skal vurdere risikoen for brudd på sikkerheten og iverksette nødvendige sikringstiltak for å beskytte informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vurdering og iverksetting av nødvendige sikringstiltak skal skje innenfor rammen av virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

Virksomheten har selv ansvar for å tildele brukertilganger og bestemmelse av hvilke attributter databehandler får tilgang til via tjenesten.