Anskaffelse av felles IAM-løsning er i gang – anbudskonkurranse utlyst

Som kjent besluttet digitaliseringsstyret på nyåret 2019 at høyere utdanning og forskning skal etablere en felles løsning for IAM – identitets- og tilgangsstyring, med Uninett som prosjekteier. Det ble også besluttet at denne etableringen skal skje i form av en anskaffelse av eksisterende hyllevare. Straks system og leverandør er valgt, skal Universitetet i Bergen være pilot for implementering og utprøving av valgt løsning.

Anskaffelsesprosessen er nå i gang, og en anbudskonkurranse ble 2. mai utlyst på Doffin. Målet er at pilotering i Bergen skal kunne starte høsten 2019, men tidspunktet vil avhenge av framdriften i anbudsprosessen.

– Vi har nådd en meget viktig milepæl i anskaffelsen av felles IAM-løsning ved å åpne anbudskonkurransen. Store fellesprosjekter som dette er krevende, men vi følger tidsplan. Jeg vil spesielt fremheve det gode samarbeidet med Universitet i Bergen og Høgskolen i innlandet. I slike prosjekter er det svært viktig å jobbe tett sammen med brukerne for å sikre gode løsninger, forteller Uninetts administrerende direktør Tom Røtting.

Ifølge prosjektplanen skal fase to pågå fram til høsten 2020. Fase tre består av utrulling (basert på pilotering ved UiB). Denne fasen har planlagt oppstart sommeren/høsten 2020, og vil sannsynligvis pågå i tre til fire år.


System, prosess, best practice og cybersikkerhet

– Identitets- og tilgangsstyring (IAM) involverer en lang rekke faktorer, men først og fremst handler det om å etablere systematiserte prosesser for hvilke brukere som skal ha tilgang til hvilke systemer og data – og hvordan. Med andre ord er anskaffelse og implementering av en gitt løsning kun en del av IAM-prosjektet. I tillegg til anskaffelse av et felles system, trenger vi å etablere felles, standardiserte prosesser for identitets- og tilgangsstyring. Prosjektet skal derfor ikke bare anskaffe en IAM-løsning, men også foreslå en mulig forvaltningsorganisasjon, samt utarbeide beste-praksis-maler for IAM, forteller Hildegunn Vada, avdelingsdirektør for tjenesteplattform i Uninett.

– Felles IAM skal bidra til økt cybersikkerhet i forskning og utdanning, og samtidig gi mer automatikk og selvbetjening. Universitetene og høyskolene har mange store og viktige prosjekter på gang nå, for å få på plass fellestjenester. Felles IAM er en viktig del av den grunnmuren som disse fellestjenestene skal bygges på. At anbudsprosessen nå er i gang gir oss en trygghet rundt videre tidsplan i prosjektet. Vi håper å kunne inngå kontrakt med en samarbeidsvillig og framoverlent leverandør som vil hjelpe oss med å dekke felles IAM-behov i årene fremover, sier Vada.

Kontakt:
Ta kontakt med avdelingsdirektør Hildegunn Vada,
Mobil: 97680705

Nærmere informasjon