Anskaffer, konfigurerer og driver ruteren din for deg

Mangler organisasjonen din ressurser eller kompetanse til å drive rutere på egenhånd? UNINETT tilbyr nå tjenesten Ruterdrift, der UNINETT anskaffer, konfigurerer og driver ruteren for organisasjonen.

Ruterdrift er en tjeneste for små eller mellomstore organisasjoner som ikke har ønske, kompetanse eller kapasitet til å drive rutere på egen hånd. Ved å kjøpe denne tjenesten får du en driftssikker og stabil hardware som skalerer godt. UNINETT overvåker boksen og tar seg av alt av både periodiske og kritiske oppdateringer.

– Ruterdrift har vært pilot hos tre kunder, og går nå over i en driftsfase hvor vi har mulighet til å motta nye bestillinger, sier tjenesteansvarlig for Ruterdrift, Lene Tou Drilsvik.

Tjenesten kommer i to versjoner, en versjon for kunder med enkel tilknytning til UNINETT, og en versjon for kunder med redundant tilknytning. Hardwaren som benyttes er fra samme leverandør som brukes i deler av forskningsnettet, og den er kompatibel med både en og ti gigabyte per sekund. Ruterdrift organisere og drives på samme måte som UNINETTs kjernenett.

– ­Denne tjenesten vil på sikt erstatte driften UNINETT allerede gjør på enkelte av institusjonenes egen hardware, forklarer Tou Drilsvik.

Les mer om Ruterdrift her