Anskaffer, konfigurerer og driver ruteren din for deg

Ruterdrift er en tjeneste for små eller mellomstore organisasjoner som ikke har ønske, kompetanse eller kapasitet til å drive rutere på egen hånd. Ved å kjøpe denne tjenesten får du en driftssikker og stabil hardware som skalerer godt. UNINETT overvåker boksen og tar seg av alt av både periodiske og kritiske oppdateringer.

– Ruterdrift har vært pilot hos tre kunder, og går nå over i en driftsfase hvor vi har mulighet til å motta nye bestillinger, sier tjenesteansvarlig for Ruterdrift, Lene Tou Drilsvik.

Tjenesten kommer i to versjoner, en versjon for kunder med enkel tilknytning til UNINETT, og en versjon for kunder med redundant tilknytning. Hardwaren som benyttes er fra samme leverandør som brukes i deler av forskningsnettet, og den er kompatibel med både en og ti gigabyte per sekund. Ruterdrift organisere og drives på samme måte som UNINETTs kjernenett.

– ­Denne tjenesten vil på sikt erstatte driften UNINETT allerede gjør på enkelte av institusjonenes egen hardware, forklarer Tou Drilsvik.

Les mer om Ruterdrift her