Arbeidsgruppens medlemmer og sekretariat

Medlemmer og sekretariat

Medlemmer

 • Morten Dæhlen, dekan Universitetet i Oslo (leder)
 • Morten Irgens, prorektor for forskning og utvikling, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Edda Johansen, førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Berit Kjeldstad, prorektor NTNU
 • Grete Christina Lingjærde, direktør FSAT
 • Lasse Lønnum, universitetsdirektør UiT Norges arktiske universitet
 • Johannes Falk Paulsen, underdirektør Universitetet i Oslo
 • Kaja Elisabeth de Ru, representant NSO (deltok fram til juni 2016)
 • Seunn Smith-Tønnesen, universitetsdirektør Universitetet i Agder
 • Lise Sofie Woie, direktør Norges idrettshøgskole

Arbeidsgruppa har knyttet til seg flere ressursgrupper som har bidratt til ulike deler av strategiarbeidet.

Sekretariat:

 • Petter Kongshaug, adm. direktør Uninett
 • Arve Olaussen, ass. direktør BIBSYS
 • Elisabeth Farstad, senior kommunikasjonsrådgiver Uninett