Årlig tjenesteavgift for øvrige kunder

Uninett har kunder som ikke tilhører universiteter og statlige høgskoler. For å unngå problematikk i forhold til kryssubsidiering, betaler denne kundegruppen en årlig tjenesteavgift basert på størrelse. Disse kundene har ikke automatisk tilgang til alle tjenester som er inkludert i den årlige tjenesteavgiften for UH-sektoren.

Eksempler på kunder som faktureres på denne måten er biblioteker, museer, private forskningsinstitusjoner, forskningsmiljøene på universitetssykehus, private videregående skoler, etc, etc.

Kundene faktureres på grunnlag av antall tilknytningspunkt og størrelse på organisasjonene målt i ansatte og studenter. Ta kontakt med Uninett for mer informasjon.