Authentication in Web Applications

Authentication in Web Applications

23. jun 2017

Web-based collaboration tools and other applications often requires the user to authenticate in order to access and produce content.

Both SAML and OpenID Connect is standards that allows applications to delegate the authentication of the end-user to a third party.

Authentication with SAML 2.0

SAML 2.0 is a complex protocol and very few applications has built-in support for SAML. SAML 2.0 Service Provider software is typically implemented as separate standalone components that runs on the same host as the application.

Les mer

Arbeidsgruppe om lokal SSO og Feide

Arbeidsgruppe om lokal SSO og Feide

09. Mai 2017

UNINETT vil opprette en arbeidsgruppe i sektoren for å vurdere behov for samt kost og nytte ved å tilby en løsning som lar organisasjoner koble sin lokale SSO sammen med Feide.

Noen vertsorganisasjoner i Feide har de siste årene etterspurt en løsning for å koble sin lokale SSO sammen med den nasjonale sektorløsningen Feide. Med en slik integrasjon på plass kunne brukerne slippe unna med én eneste autentisering der de tidligere autentiserte seg to eller flere ganger.

Les mer

The API Stack

The API Stack

24. Mar 2017

The API is one of most important parts of a modern application architecture. APIs should be generic and re-usable, robust, flexible and reliable.

Flexible and re-usable APIs means that middleware that has earlier been integrated as part of the front-end, needs to be pushed down to the API stack.

Les mer

Tilgjengeliggjøring av data i utdanningssektoren

Tilgjengeliggjøring av data i utdanningssektoren

24. Mar 2017

God tilgang til brukerkontekst i utdanningssektoren er en forutsetning for mange nyttige og gode digitale tjenester.

Hvis sektoren lykkes med å tilgjengeliggjøre enkel og fleksibel tilgang til sektorens data, vil dette være innovasjonsfremmede og forhåpentligvis bidra til tjenester som fremmer økt samarbeid og bedre læring.

Les mer