Feidepålogging mot Office 365

Feidepålogging mot Office 365

25. sep 2017

Feide-pålogging til Microsoft Office 365 realiseres av de fleste ved at det lokalt settes opp en ADFS-infrastruktur (Active Directory Federation Services), en kobling mellom lokal AD og Office 365 som kommuniserer med Feide.

Oppsett og vedlikehold av en slik ADFS-infrastruktur kan være komplekst og dyrt. For å gjøre det enklere og billigere har UNINETT det siste halvannet året pilotert en direkte kobling mellom Feide og Office 365. Dermed slipper en ADFS som ett mellomledd mellom Feide og Office 365.

Les mer

Authentication in Web Applications

Authentication in Web Applications

23. jun 2017

Web-based collaboration tools and other applications often require the user to authenticate in order to access and produce content.

Both SAML and OpenID Connect is standards that allow applications to delegate the authentication of the end-user to a third party.

Authentication with SAML 2.0

SAML 2.0 is a complex protocol and very few applications has built-in support for SAML. SAML 2.0 Service Provider software is typically implemented as separate standalone components that runs on the same host as the application.

Les mer

Arbeidsgruppe om lokal SSO og Feide

Arbeidsgruppe om lokal SSO og Feide

09. Mai 2017

UNINETT vil opprette en arbeidsgruppe i sektoren for å vurdere behov for samt kost og nytte ved å tilby en løsning som lar organisasjoner koble sin lokale SSO sammen med Feide.

Noen vertsorganisasjoner i Feide har de siste årene etterspurt en løsning for å koble sin lokale SSO sammen med den nasjonale sektorløsningen Feide. Med en slik integrasjon på plass kunne brukerne slippe unna med én eneste autentisering der de tidligere autentiserte seg to eller flere ganger.

Les mer

Tilgjengeliggjøring av data i utdanningssektoren

Tilgjengeliggjøring av data i utdanningssektoren

24. Mar 2017

God tilgang til brukerkontekst i utdanningssektoren er en forutsetning for mange nyttige og gode digitale tjenester.

Hvis sektoren lykkes med å tilgjengeliggjøre enkel og fleksibel tilgang til sektorens data, vil dette være innovasjonsfremmende, og forhåpentligvis bidra til tjenester som fremmer økt samarbeid og bedre læring.

Les mer