Autorisasjonsdata

NB! Forvaltningen av denne tjenesten ble overført fra UNINETT til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan fra og med 1. januar 2018
.

Autorisasjonsdata er en tjeneste som henter persondata hos institusjonene for å opprette og vedlikeholde brukerkontoer i andre tjenester. Autorisasjonsdata oppretter kontoer i samarbeidsverktøyet Agora for alle institusjonens ansatte. I Agora kan institusjonene administrere hvilke personer som skal ha brukerkonto i forskjellige tjenester. Autorisasjonsdata sørger for at brukerne får brukerkonto i tjenestene. Alternativt kan Autorisasjonsdata hente ut informasjon om hvilke tjenester personene skal ha brukerkonto i, sammen med de andre persondataene, dersom institusjonen heller vil administrere dette lokalt.

Motivasjonen for prosjektet er:

  • Mindre manuelt arbeid med brukeradministrasjon ved institusjonene.
  • Konsistens mellom persondata hos institusjonene og autorisasjonsdata i de administrative systemene.
  • Sikre at autorisasjonsdata er oppdatert til enhver tid.

Persondataene hentes fra samme kilde som brukes ved Feide-innlogging. Dette sikrer godt vedlikeholdte data, og samsvar mellom Feide-innlogging og brukerkontoer i tjenestene.

Institusjonen gir UNINETT tilgang til å lese institusjonens Feide-data, eller en begrenset kopi av Feide-dataene. UNINETTs bruk av dataene er regulert av en databehandleravtale, og strengt begrenset til vedlikehold av brukerkontoer for institusjonens ansatte og tilknyttede personer. UNINETT sørger for at persondataene blir forsvarlig behandlet, og at ingen lesbare persondata blir lagret i tjenesten Autorisasjonsdata (en kopi av dataene blir lagret på ulesbar/hashet form for å effektivisere vedlikeholdet av brukerkontoer).

Ytterligere informasjon her.

Kontakt: