Behovskartlegging rundt Feide og lokale innloggingsløsninger

Arbeidet er igangsatt på bakgrunn av etterspørsel fra sektoren, blant annet fra Prioriteringsråd for Feide i grunnopplæringa og Prioriteringsråd for mellomvare i høyere utdanning.

UNINETT har opprettet en arbeidsgruppe i sektoren som nå jobber med å kartlegge behov og brukstilfeller for en sammenkobling av Feide og lokale innloggingsløsninger.

Gruppen skal se på interessen for en slik integrasjon, og den skal vurdere muligheter og utfordringer, kostnad og nytte samt konsekvenser for vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører i Feide. Basert på kartleggingen skal gruppen komme med en velbegrunnet anbefaling på om det bør gjøres et videre arbeid på området.

– Vi har også sendt ut en spørreundersøkelse om samme tema til alle vertsorganisasjoner i Feide. Alle med rollen Feide-administrator eller teknisk kontakt for en Feide-vertsorganisasjon skal ha mottatt en e-post fra UNINETT med invitasjon og lenke til å delta i undersøkelsen, sier tjenesteansvarlig for Feide, Lars Kviteng.

Svarfrist for undersøkelsen er 15. september.

– Arbeidsgruppens funn og anbefalinger vil sammen med funnene fra undersøkelsen danne grunnlaget for prioriteringer i vårt videre arbeid med Feide. Alle innspill er derfor viktige for oss, forklarer Kviteng.

Mer informasjon om gruppen, dens sammensetning og videre arbeid