Beredskapsøvelser på dagsorden

Kunnskapsdepartementet stiller krav til at offentlige universiteter og høgskoler gjennomfører lokale beredskapsøvelser, og departementet ønsker et større fokus på øvelser innen IKT.

Onsdag 5. september arrangerte Uninett CERT en workshop om IKT-kriseøvelser. Deltakerne fikk øve på å planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser i egen organisasjon.

– Digitaliseringen vil gjøre konsekvensene av IKT-kriser betydelig verre. Skal vi unngå at konsekvensene blir store og langvarige, er det viktig at vi øver på hvordan vi håndterer slike situasjoner, sa CSO i Uninett, Olaf Schjelderup, da han ønsket velkommen.

Film: Hvorfor beredskapsøvelser innen IKT er viktig i UH-sektoren

Praktiske øvelser

Workshopen ble ledet av Per Arne Enstad fra Uninett. Enstad hadde satt sammen et program bestående av teori og praktiske øvelser. 

Samlingens første praktiske øvelse gikk ut på å lage et prosjektforslag til en beredskapsøvelse i egen organisasjon. Deretter skulle deltakerne i grupper utarbeide et scenario med spillbare elementer.

Aktuelt tema som berører mange

Blant deltakerne på workshopen var sikkerhetskoordinator ved Høgskolen i Innlandet, Kari Kjærnet. 

– Tema er veldig aktuelt, og det berører flere enn bare de som jobber med IKT. Alle som bruker IKT-systemer har et ansvar for informasjonen vi håndterer elektronisk, sier Kjærnet.

Kjærnet forteller at Høgskolen i Innlandet for tiden jobber med å etablere en helhetlig beredskapsorganisasjon. Kjærnets rolle er å være en pådriver og koordinator for at høgskolen skal ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet og beredskap.

– Jeg er interessert i om det er noe særskilt vi bør tenke på ved IKT-øvelser sammenlignet med andre typer beredskapsøvelser, forklarer Kjærnet.