Beste praksis fagspesifikasjoner (UFS)

På denne siden finner du Uninetts beste praksis fagspesifikasjoner (UFS). Fagspesifikasjonene er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høyskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer.

Beste praksis fagspesifikasjoner (UFS)

Uninetts beste praksis fagspesifikasjoner (UFS) utarbeides i samarbeid i universitets- og høyskolesektoren. Eksperter fra sektoren organisert i ulike arbeidsgrupper diskuterer IT-faglige utfordringer, og blir enige om en felles beste praksis innen et gitt fagfelt. Dette blir så beskrevet i en fagspesifikasjon. 

Når en beste praksis fagspesifikasjon (UFS) er ferdig utarbeidet av arbeidsgruppen, blir den sendt på høring i UH-sektoren før den godkjennes. 

På denne siden kan du laste ned norske beste praksis fagspesifikasjoner som til nå er utarbeidet. Listen oppdateres etterhvert som nye UFS-er er klare. Fagspesifikasjonene foreligger også på engelsk og er publisert sammen med øvrige fagspesifikasjoner fra samarbeidsland i GÉANT Campus Best Practice: Klikk her for engelskspråklige fagspesifikasjoner.