Bestilling

UNINETT har flere ulike bestillingsskjemaer og søknadsskjemaer knyttet til våre tjenester. Spesifikk informasjon om hvordan man bestiller finner du under hver enkelt tjeneste – se UNINETTs tjenestekatalog. Se lenker til ulike bestillinger nedenfor.

Bli tilknyttet forskningsnettet!

Kontakt: