Bestillings- og fakturasystem (BFS)

UNINETTs tjeneste bestillings- og fakturasystem består av en bestillingsmodul og en fakturamodul levert av Basware AS. Integrasjon med UNINETTs tjeneste økonomisystem, gjør at man har elektronisk arbeidsflyt helt fra bestilling til bokføring. Fakturamodulen gir kunden en mer effektiv fakturabehandling enn ved manuell behandling. Når denne benyttes sammen med bestillingsmodulen, får kunden også god kontroll med at mottatt faktura stemmer med produktet eller tjenesten som faktisk er bestilt og mottatt.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er tilpasset behovet for norske universiteter og høgskoler. For å kunne benytte tjenesten må man ha deltatt i den forutgående felles anskaffelsesprosessen. I tillegg må man ha underskrevet kontrakt med leverandøren. Kontrakten varer til 2018.
Forutsetninger: 

For å kunne være med på en anskaffelsesprosess (se over) må man benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet. For å få mest mulig nytteverdi av systemet, anbefaler vi kunden å bruke Feide-innlogging.

Beskrivelse av tjenesten: 

Tjenesten består av fakturamodulen Basware.Invoice og bestillingsmodulen Basware PM. Integrasjon mot økonomisystemet Agresso gjør at man har elektronisk flyt helt fra bestilling til bokføring. Godkjenning skjer allerede ved bestilling, og når faktura har ankommet og varen er mottatt, kontrolleres bestilling mot faktura automatisk. Dette gir en god kontroll på at det man betaler for er det samme som det som er bestilt, og til samme pris. Fakturamodulen tar selvsagt imot fakturaer elektonisk (mange formater aksepteres, men EHF-formatet foretrekkes), men det er fortsatt mulig å få fakturaer tilsendt per brevpost eller e-post (pdf).

Det er mulig å benytte bare én av modulene.

Mer om funksjonalitet og systemoppsett finnes her på Agora (krever Feide-innlogging).

Denne tjenesten krever Feide.

Denne tjenesten krever at virksomheten er tilknyttet forskningsnettet.

Kostnad: 

Tjenesten har i hovedsak to kostnadselementer. Et av elementene er en tjenesteavgift til UNINETT. Den andre er lisensavgift fra leverandør. Tjenesteavgiften dekker alle kostnader knyttet til anskaffelse, koordinering av samarbeidet og videreutvikling av systemet. Avgiften dekker også timekostnader for ansatte i UNINETT som utfører arbeid tilknyttet tjenesten. Den kan variere noe fra år til år og den fastsettes i nært samarbeid med prioriteringsråd. Den fordeles etter størrelse på virksomheten, stor, medium og liten virksomhet, basert på antall studenter.

Ta kontakt med UNINETT for å få oppgitt konkrete priser, eller kostnader for din virksomhet.

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med UNINETT.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom rettighetshaverne der UNINETT spiller rollen som kundekoordinator. Et prioriteringsråd sammensatt av ledere og fagpersoner/superbrukere fra virksomhetene benyttes for å ta overordnede beslutninger som gjelder kundens prioriteringer og forvaltning av tjenesten. Her inngår også dialog med prioriteringsråd for andre tjenester i samspill. Det er også en egen arbeidsgruppe som følger tjenesten operativt. Tjenesteansvarlig i UNINETT er sekretær i disse gruppene og som kontraktseier fungerer UNINETT også som kundenes eskaleringspunkt i forhold til leverandøren.

Basware AS er tjenestens ansvarlige driftsleverandør og leverandør av systemet.

Les mer.

Kontaktinformasjon: