BIBSYS tar steget ut i skyen

– Etter at Alma var innført, ble det gjennom utredning og påfølgende styrebehandling besluttet å flytte drift av gjenstående tjenester fra eget datarom over til skytjenester, forteller Sigrid Smedsrud, seksjonsleder i BIBSYS.   

To datarom 

BIBSYS har tradisjonelt benyttet to datarom, ett i Teknobyen og ett hos NTNU. 

– Våre datarom er satt opp på en slik måte at de speiler hverandre. Det gir høy oppetid og god sikring av data, forklarer Nils Olav Pukstad, seniorrådgiver i BIBSYS.  

Nå jobber BIBSYS med å flytte tjenestene fra datarommet i Teknobyen over i skyen. 

– Når arbeidet er ferdigstilt, vil skyen fungere som en backup, sier Pukstad.  

Seniorrådgiver Nils Olav Pukstad og  seksjonsleder Sigrid Smedsrud i BIBSYS. Foto: Mattis Daae.

Planen er å først avvikle datarommet i Teknobyen, og i neste omgang flytte det som kjører hos NTNU ut i skyen. For å redusere sårbarhet, øke sikkerhet og få tilgang til ekstra tjenester, ønsker BIBSYS å se på hvordan det kan gjøres ved bruk av ulike skyleverandører.  

En ny måte å jobbe på 

For å kunne utnytte fleksibiliteten som skytjenester gir, må de ansatte i BIBSYS arbeide på nye måter og bygge kompetanse på ny teknologi.

Det jobbes med en omstrukturering av tjenestene ved bruk av tjenesteorientering og containerteknologi. Dette gjør det enklere å skalere tjenestene eller flytte dem mellom skyleverandører.

De jobber også med å tilpasse interne driftsrutiner til skydrift, blant annet med kontinuerlig integrasjon og utrulling av tjenestene.  

– Det er viktig for oss å lære hvordan vi kan bruke den nye teknologien til å levere enda bedre tjenester til brukerne våre, avslutter Smedsrud.  

Les mer:

IT-undervisning i skyen

Skytilpasning – en ny tilnærming til IT

Veilederen for den nye personvernforordningen (GDPR) er klar