Personlig lagring og deling av filer - Box

UNINETTs tilbudte tjeneste for personlig lagring og deling av filer er Box.  Filer lagres i nettskyen og er tilgjengelig via nettleser, mobile apper og desktop synkroniseringsklienter.  UNINETT har inngått kontrakt og databehandleravtale med Box.com basert på norsk lov.  En felles risiko- og sårbarhetsanalyse har blitt gjennomført. 
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten kan, gjennom  abonnement, benyttes av alle institusjoner som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. Box er i utgangspunktet tilgjengelig for alle studenter, forelesere, forskere, ansatte ved institusjoner som er tilknyttet tjenesten.  Tilgang kan begrenses til spesifikke brukergrupper (basert på brukerens eduPersonAffiliation attributt i Feide); institusjonen velger selv om Box skal være tilgjengelig for ansatte, studenter eller begge gruppene.
Forutsetninger: 
 • Institusjonen må benytte UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet.
 • Institusjonen må være vertsorganisasjon i Feide; for å få Box-konto må man logge seg på med Feide.  Sjekk Feides utrullingsstatus for å se om din institusjon er med.
 • Institusjonen er ansvarlig for organisering og forvaltning av tjenesten til sine sluttbrukere.  Institusjonen oppnevner da en en kontraktsansvarlig, en teknisk ansvarlig og et førstelinje kontaktpunkt.
 • Institusjonen er ansvarlig for (organisering av) førstelinje brukerstøtte og opplæring, Box.com leverer selvhjelpsportal til brukerene og andrelinje-brukerstøtte direkte til institusjonen. I tillegg støtter UNINETT med brukerstøtte og koordinering mot Box.com.
Beskrivelse av tjenesten: 

Box  gir enkel deling av filer på tvers av institusjonsgrensene samt synkronisering av filer mellom diverse enheter (desktop, mobil, nettleser).  Box tilbyr preview i nettleseren av de aller fleste filtyper.

Hver institusjon har sin egen Box-instans. Denne er/har:

 • adskilt fra andre Box-instanser
 • styrt av institusjonen (UNINETT har ingen adgang)
 • tilgjengelig via egen URL:  http://<institusjon>.box.com, f.eks. http://hioa.box.com/
 • egen administrator med eget Administrator Console med full kontroll over brukere, rapporter og tilpasninger i brukergrensesnittet
 • pålogging med Feide
 • brukerkontoer autoprovisjonert ved 1. Feide-pålogging

Box støtter utrulling og drift med blant annet en "Customer Success Manager" som hjelper institusjonen med det som må til for å kunne ta Box i bruk, og videreutvikle bruken. Fysisk besøk av Box er en mulighet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Det er foretatt en felles risiko- og sårbarhetsvurdering, utført av Sekretariatet for informasjonssikkerhet

Brukerstøtte

 • Institusjonen er selv ansvarlig for 1. linje brukerstøtte
 • UNINETT leverer 2. linje brukerstøtte til institusjonens Box-ansvarlige
 • Box støtter med diverse supportmaterialer og supportdesk til institusjonens 1. linje brukerstøtte

Mer informasjon om Box

Box: www.box.com

Box blogg: blog.box.com

Box Customer Success Corner: success.box.com

Box support: support.box.com

Denne tjenesten krever Feide.

Kostnad: 

UNINETT viderefakturerer innkjøpspris pluss et påslag for å finansere sentrale kostnader (påloggingstjeneste, tjenesteforvaltning).

Innkjøpspris varierer med valutakurs, samt til enhver tid gjeldende avtale med Box.  Påslag for sentrale kostnader kan variere, bl.a. med antallet solgte lisenser totalt i UH-sektoren.  Satsene vil fastsettes i forkant av det kommende år, og meddeles virksomheten før årsskiftet.  Gjeldende satser blir publisert i tjenestebeskrivelsen på www.uninett.no/box.  Satsen for lisenser i 2017 er 175,- per bruker per år.  

Fakturering

Virksomheter faktureres etter forbruk av Box brukerlisenser/måned som målt på siste dag i måneden. Virksomheten har selv ansvar for å fjerne inaktive og ubrukte kontoer (gjøres gjennom virksomhetens administrasjonsbruker). Forbruk beregnes månedlig og fakturering skjer årlig i november/desember. Institusjonen kan følge sitt lisensforbruk til enhver tid via sin Box Administrative Console (minimumskjøp er angitt i kontrakten).

Bestillingsinformasjon: 

Ta kontakt med oss for bestilling av Box her.

Organisering av tjenesten: 
 • Box ble anskaffet på etterspørsel fra UH-sektoren som del av UNINETTs eCampus-program. 
 • Kontrakt mellom UNINETT og Box er et avrop på nordisk rammeavtale som ble inngått mellom NORDUnet og Box i juli 2013. Avtalen løper til juli 2017.
 • Selve rammeavtalen er basert på dansk lov
 • Kontrakt mellom UNINETT og Box gjelder norsk lov
 • Databehandleravtale mellom UNINETT og Box er basert på norsk lov
 • Tjenesten bruker en påloggingsproxy hvor autorisasjon finner sted, driftet av NORDUnet
 • Tjenesten leveres og driftes av Box, dataene lagres i USA.
 • Brukerstøtte leveres primært av institusjonens førstelinje. ("Box 24/7" brukerstøtte benytter seg av blant annet av et filippinsk callcenter - vær derfor obs på personsvernmessige konsekvenser ved eventuell kontakt med dette callcenter)
Kontaktinformasjon: