Bredt sektorsamarbeid – sikresiden.no lansert 2. oktober

Alle utdanningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet, med unntak av NTNU, bruker fra og med 2. oktober 2017 sikresiden.no til å få ut kriseinformasjon til sine studenter og ansatte. Ved hjelp av mobil, brett eller PC kan man enkelt finne informasjon som er til hjelp i en krisesituasjon.

Fra UNINETT sin side har arbeidet med sikresiden vært koordinert av og gjennomført i regi av Sekretariatet for informasjonssikkerhet. Seniorrådgiver Øivind Høiem forteller:
- Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og veiledende råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk. Målet er å fortelle alle i målgruppen hvordan de skal opptre i en krisesituasjon, både som forebyggende kunnskap, men også som bistand i en akutt fase, sier Høiem.

Her er sitat fra artikkel iKhrono 2. oktober 2017:

"Jorid Bodin er sikkerhetsleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og har vært prosjektleder for sikresiden.no. Hun forteller at prosjektet er et initiativ fra universitetene i Bergen og Oslo, sammen med HiOA og Uninett.

- Hovedpoenget med løsningen er å gi «personlig handlingskompetanse», kunnskap som enhver student og ansatt skal kunne bruke i ulike situasjoner. Ved å velge institusjonen man tilhører, kan man få opp lokal informasjon knyttet til de ulike emnene etterhvert som institusjonene legger dette inn, sier hun."