Design thinking: behov for datalagring i utdanning og forskning

Lagringsprosjektet ledes an av Uninett, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultater og funn presenteres på Uninett workshops 15. januar 2019.

Hildegunn Vada i Uninett er prosjektleder og forteller litt om status:

- Målet i lagringsprosjektet er å finne de tiltakene som sikrer at brukerne har gode lagringsløsninger. Men brukere er ikke opptatt av selve lagringen. De er opptatt av at det skal være enkelt, fleksibelt, intuitivt og tilgjengelig! Dette blir tydeligere for oss når vi jobber i tråd med de metodene som eksperter på "design thinking" har utarbeidet. Her får vi god prosesshjelp fra PWC, sier Vada

Til lagringsprosjektets hjemmeside