Rådgivning for campusinfrastruktur

Forskningnettet tilbyr kapasitet og tjenester som ikke er tilgjengelig fra andre kommersielle nettleverandører. UNINETT tilbyr derfor også rådgiving for campusinfrastruktur. For kunden innebærer en slik rådgivning merverdi på tjenester levert fra UNINETT. 
Hvem kan benytte tjenesten: 
Tjenesten er i hovedsak tilgjengelig for statlige universiteter og høgskoler,  og er primært beregnet på de lokale IT-avdelingene. Men andre kunder kan også få slik rådgivning etter nærmere avtale 
Forutsetninger: 

For å benytte denne tjenesten, må kunden ha UNINETT som internettleverandør, det vil si være tilknyttet forskningsnettet

For eventuelle andre kunder enn de de statlige universitetene og høgskolene  tilbys rådgivning hvis UNINETT har ledig kapasitet.

Beskrivelse av tjenesten: 

UNINETT tilbyr rådgiving innenfor følgende områder knyttet til campusinfrastruktur:

  • Fysisk infrastruktur (fysisk utforming, strøm, kjøling, kabling) 
  • Lokal nett inkludert IPv6
  • Trådløse nett
  • Telefoni
  • Nettovervåking og målinger
  • Konfigurasjonsbistand
Kostnad: 

Tjenesten dekkes i sin helhet av UNINETTs årlige tjenesteavgift

Organisering av tjenesten: 

Organisering av rådgivningstjenesten inngår i @campus-aktiviteten og er nærmere beskrevet her.

Kontaktinformasjon: