@campus nettsamling

11. og 12. mars 2015 arrangerte Uninett sin tradisjonsrike @campus nettsamling.

Hovedtema for samlingen var alle fusjonstogene som nå turer av gårde i sektoren og som gjør at det danner seg mange nye campusnettkonstellasjoner. I tillegg  er et voksende antall nye skytjenester under under oppseiling. Difi vil etter alt å dømme sette strenge krav til IPv6 i offentlig sektor.