CISO-forum etablert

CISO-forum for forskning og høyere utdanning etablert

Forum for informasjonssikkerhetsansvarlige i kunnskapssektoren ble formelt etablert og hadde sitt første møte 10. juni 2020. Etableringen er en leveranse fra delprosjektet Rådgivingstjenester og kompetanseheving i den pågående fireårige sikkerhetssatsingen i forskning og høyere utdanning.
 

- Som CISO vet jeg hvor alene man ofte kan føle seg i arbeidet med informasjonssikkerhet. Da er det viktig å ha en arena for å dele erfaringer med andre, og å kunne finne de gode løsningene i fellesskap. Jeg opplevde at deltakerne på vårt oppstartsmøte 10. juni satte pris på initiativet for et slikt CISO-forum. Det sier Rolf Sture Normann, CISO i Uninett AS.

Bildet er fjernet.
 

Det første møtet i Forum for informasjonsjonssikkerhetsansvarlige ble arrangert 10. juni 2020. Foto: Uninett (med tillatelse fra deltakerne)


Ser behov for deling og erfaringsutveksling

Etableringen av det nye forumet er et samlet initiativ ra Uninett AS og Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. I invitasjonen til oppstartsmøte som ble sendt ut til informasjonssikkerhetsrådgivere og -ansvarlige, sto blant annet følgende:

"...i 2018 ble forum for personvernombud etablert. Her møtes alle personvernombudene noen ganger i året for å diskutere felles problemstillinger og finne løsninger i felleskap. Vi opplever at dette forumet har vært en suksess og er svært nyttig for personvernombudene i sektoren. Vi tror derfor  et tilsvarende forum for de som jobber rmed informasjonssikkerhet vil være nyttig."


Informasjonsdeling og praktisk fokus er viktigst

Medlemmene i forumet skal identifisere, dele og drøfte felles problemstillinger. og skape konsensus om mulige løsninger. CISO-forumet vil fokusere mest på de praktiske sidene ved informasjonssikkerhetsarbeid. Samtidig vil det være en viktig aktør for å løfte viktige saker og avgjørelser opp til direktoratet, digitaliseringsstyret og departementet. 

Units rapport fra kartlegging: Risiko- og tilstandsvurdering 2020


Flere CISO-møter i 2020

Temaer på oppstartsmøtet 10. juni var blant annet ROS-verktøy, status for sikkerhetssatsingen i sektoren, kartleggingsrunde i tilknytning til styringsmodell for informajsonssikkerhet, m.m. 

- Vi skal møtes flere ganger i løpet av 2020. Fokus på agendaen vil da blant annet være hvordan vi kan skape et forum som kan fungere optimalt for den enkelte deltaker. Det forteller Jørgen Nilsen, prosjektleder i Uninett AS.