Drift av lokalnett på campus - CNaaS

CNaaS – drift av lokalt campusnett

Vår CNaaS-tjeneste driver lokalnettet på campus og studentbyer som en forlengelse av forskningsnettet. Driften er i stor grad automatisert.

Uninett tilbyr CNaaS: Campus Network as a Service, eller drift av lokalnett. Dette innebærer at vi ikke bare tilbyr forskningsnettet fram til campus, men også på selve campus og studentbyene. Vi forlenger dermed forskningsnettet helt frem til den enkelte forsker, foreleser og student.

 • Beskrivelse av CNaaS

  Beskrivelse av CNaaS

  Hva er CNaaS?
  Forskningsnettet, som leveres av Uninett, går frem til pluggen i veggen på campus, men der stopper det. Nettverket lokalt, både kablet og trådløst, drives lokalt og denne driften kan være svært ressurskrevende. Vi ser en betydelig økning i bruk av nett. Store forskningsprosjekter, avanserte laboratorier, enorme mengder data som skal prosesseres,  Streaming og bruk av videotjenester og så videre, stiller stadig høyere krav til nettverk og nettkapasitet.

  Uninett tilbyr med sin CNaaS-tjeneste å drive lokalnettet på campus og studentbyer som en forlengelse av forskningsnettet. Driften er i stor grad automatisert.

  Målet med CNaaS er tredelt: 

  • økt kvalitet 
  • høyere sikkerhet 
  • mer rasjonell drift 

  Om tjenesten
  Med CNaaS leverer Uninett drift og videreutvikling av nettverket på campus, både det trådbundne og det trådløse. I leveransen inngår en initiell designfase der vi foreslår arkitektur og kostnadsmodell for å realisere og drive løsningen. Dersom Kunden har flere campus, inngår løsning for å se alle campuser i sammenheng med forskningsnettet som bærer.  

  Et viktig designkriterium for det nye nettverket er at en gitt bruker/enhet skal kunne tilkobles fra hvor som helst og bli tilordnet sin sikkerhetsprofil. Det blir da langt enklere å understøtte lokale flytteprosesser og omdisponering av areal, samt tjene nye behov. 

  Vi legger vekt på feiltoleranse og robusthet. Kjernen av campusnettet blir bygd redundant. Utfall av enkeltkomponenter i kjernen vil ikke gi nedetid.   

  Trafikkovervåking 
  Et annet viktig prinsipp med CNaaS-leveransen er at campusnettet dynamisk kan oppgraderes etter behov. Uninett følger med på trafikkmønster og setter inn alle nødvendige tiltak.

  Support 24/7 
  Uninett driftssenter er kontaktpunkt for drift av tjenesten. Alle komponenter i campusnettverket overvåkes innenfor driftssenterets åpningstider 08-16. Særlig kritiske komponenter (sentrale rutere og trådløs kontroller) overvåkes 24/7 av Uninett beredskapsvakt. 

  Utstyr og investeringer
  Uninett står for alle investeringer i utstyr (inklusive vedlikeholdsavtale) - se mer informasjon under Pris

 • Hva er inkludert i CNaaS?

  Hva er inkludert i CNaaS?

  Dette inngår i CNaaS fra Uninett AS:

  • Fastnett med rutere og svitsjer 
  • Trådløsnett med kontroller og basestasjoner 
  • Sikkerhetsarkitektur med hensiktsmessig soneinndeling  
  • Støttetjeneste for nettverk (DHCP for dynamisk IP-adressetildeling) og RADIUS for brukerautentisering i eduroam 

  Uninett driftssenter: 

  • 24/7 drift og overvåkning av kjerneutstyr (rutere og trådløs kontroller)  
  • 08–16 drift av kantsvitsjer og trådløse basestasjoner  

  Installasjon: 

  • Uninett gjennomfører innfasing av det nye nettet ved første gangs installasjon 
 • Hva må kunden selv gjøre?

  Hva må kunden gjøre i CNaaS?

  Hva kunden selv må gjøre vil variere fra kunde til kunde, avhengig av lokal kompetanseprofil. Et typisk oppsett er at kunden selv tar ansvar for følgende punkter: 

  • Lokal kabling i kommunikasjonsrommene (patching av punkter mot kontor). 
  • Fysisk installasjon av svitsj som må erstattes som følge av driftsproblem 
  • Vedlikehold av brannmurregler på individnivå 
 • Pris og investeringer

  Pris for CNaaS

  Uninett AS står for alle investeringer, kjøper alt nettutstyr og står for drift og vedlikehold (inklusive vedlikeholdsavtale). Tjenesten leveres til en fast årlig kostnad, der vi beregner avskriving av investert utstyr, initielt oppsett, behov for fremtidige oppgraderinger, samt løpende drift. 

  Når det er behov for å erstatte komponenter,  gjør Uninett dette som en del av avtalen. Kunden betaler en fast årlig tjenesteavgift. 

Beskrivelse av CNaaS

Hva er CNaaS?
Forskningsnettet, som leveres av Uninett, går frem til pluggen i veggen på campus, men der stopper det. Nettverket lokalt, både kablet og trådløst, drives lokalt og denne driften kan være svært ressurskrevende. Vi ser en betydelig økning i bruk av nett. Store forskningsprosjekter, avanserte laboratorier, enorme mengder data som skal prosesseres,  Streaming og bruk av videotjenester og så videre, stiller stadig høyere krav til nettverk og nettkapasitet.

Uninett tilbyr med sin CNaaS-tjeneste å drive lokalnettet på campus og studentbyer som en forlengelse av forskningsnettet. Driften er i stor grad automatisert.

Målet med CNaaS er tredelt: 

 • økt kvalitet 
 • høyere sikkerhet 
 • mer rasjonell drift 

Om tjenesten
Med CNaaS leverer Uninett drift og videreutvikling av nettverket på campus, både det trådbundne og det trådløse. I leveransen inngår en initiell designfase der vi foreslår arkitektur og kostnadsmodell for å realisere og drive løsningen. Dersom Kunden har flere campus, inngår løsning for å se alle campuser i sammenheng med forskningsnettet som bærer.  

Et viktig designkriterium for det nye nettverket er at en gitt bruker/enhet skal kunne tilkobles fra hvor som helst og bli tilordnet sin sikkerhetsprofil. Det blir da langt enklere å understøtte lokale flytteprosesser og omdisponering av areal, samt tjene nye behov. 

Vi legger vekt på feiltoleranse og robusthet. Kjernen av campusnettet blir bygd redundant. Utfall av enkeltkomponenter i kjernen vil ikke gi nedetid.   

Trafikkovervåking 
Et annet viktig prinsipp med CNaaS-leveransen er at campusnettet dynamisk kan oppgraderes etter behov. Uninett følger med på trafikkmønster og setter inn alle nødvendige tiltak.

Support 24/7 
Uninett driftssenter er kontaktpunkt for drift av tjenesten. Alle komponenter i campusnettverket overvåkes innenfor driftssenterets åpningstider 08-16. Særlig kritiske komponenter (sentrale rutere og trådløs kontroller) overvåkes 24/7 av Uninett beredskapsvakt. 

Utstyr og investeringer
Uninett står for alle investeringer i utstyr (inklusive vedlikeholdsavtale) - se mer informasjon under Pris

Hva er inkludert i CNaaS?

Dette inngår i CNaaS fra Uninett AS:

 • Fastnett med rutere og svitsjer 
 • Trådløsnett med kontroller og basestasjoner 
 • Sikkerhetsarkitektur med hensiktsmessig soneinndeling  
 • Støttetjeneste for nettverk (DHCP for dynamisk IP-adressetildeling) og RADIUS for brukerautentisering i eduroam 

Uninett driftssenter: 

 • 24/7 drift og overvåkning av kjerneutstyr (rutere og trådløs kontroller)  
 • 08–16 drift av kantsvitsjer og trådløse basestasjoner  

Installasjon: 

 • Uninett gjennomfører innfasing av det nye nettet ved første gangs installasjon 

Hva må kunden gjøre i CNaaS?

Hva kunden selv må gjøre vil variere fra kunde til kunde, avhengig av lokal kompetanseprofil. Et typisk oppsett er at kunden selv tar ansvar for følgende punkter: 

 • Lokal kabling i kommunikasjonsrommene (patching av punkter mot kontor). 
 • Fysisk installasjon av svitsj som må erstattes som følge av driftsproblem 
 • Vedlikehold av brannmurregler på individnivå 

Pris for CNaaS

Uninett AS står for alle investeringer, kjøper alt nettutstyr og står for drift og vedlikehold (inklusive vedlikeholdsavtale). Tjenesten leveres til en fast årlig kostnad, der vi beregner avskriving av investert utstyr, initielt oppsett, behov for fremtidige oppgraderinger, samt løpende drift. 

Når det er behov for å erstatte komponenter,  gjør Uninett dette som en del av avtalen. Kunden betaler en fast årlig tjenesteavgift. 

CNaaS: Uninett drifter lokalnettet på campus

 Med CNaaS forlenger vi forskningsnettet helt frem til den enkelte forsker, foreleser og student.

Har du spørsmål om CNaaS?

Kontakt oss!