51 prosent økning for Feide i 2015

Bruk

Bruken av Feide har økt i hele 2015. Den største milepælen kom 25. november da Feide totalt sett passerte 100 millioner innlogginger i løpet av et år. (113 totalt for hele 2015). 9. november ble det også satt dagsrekord med 755.668 innlogginger i løpet av en dag. Det er en økning på 56 prosent fra året før, hvor høyeste dagsnotering var på 483.481

Utbredelse

Stadig flere tar i bruk Feide, og det er nå 434 vertsorganisasjoner fra både grunnopplæring og høyere utdanning. Det vil si at 99 prosent av studenter og ansatte i høyere utdanning nå har tilgang til Feide.

Trender

Selv om økningen i bruken er formidabel fordeler den seg ganske likt som før. Både i 2014 og 2015 var det uke 49 som noterte seg for flest innlogginger, og det er også november som er den måneden med størst bruk.

Fordelt på uker ser at trenden med fleste innlogginger på mandager og færreste på lørdager fortsetter fra 2014.

Feide

Feide – felles elektronisk identitet – er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Med Feide får studenter og ansatte tilgang til en rekke tjenester knyttet til forskning og undervisning ved bruk av kun ett brukernavn og passord.