Faser

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

UNINETTs tjenestelivssyklus inneholder seks livsfaser. De første fire blir utført ved hjelp av prosjektrammeverket og momenter i tjenestelivssyklusen beskrives i prosjektrammeverkets dokumenter under hver fase. Momentene i en fase vil bestå av noen punkter som er felles for alle prosessvarianter og kan inneholde noen punkter som er spesifikke for den etableringsprosessen man benytter.

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: