In the field - internasjonal blogg om forskningsnett

Verdens forskningsnett representerer noe av den mest avanserte nettverksteknologien som finnes. Men forskningsnettene er mer enn teknologi. De muliggjør forskning og undervisning i verdensklasse, og knytter mennesker sammen på tvers av landegrenser og fagdisipliner.

Bloggen prøver å vise noe av det som gjøres mulig ved hjelp av teknologien i forskningsnettene. Her finner du eksempler og historier om hvordan dette er med på å forandre og forbedre verden.

UNINETT, UNINETT Sigma2 og NORDUnet bidrar til bloggen, og så langt har følgende blitt formidlet fra Norge:

Mer informasjon: