Firedobling av digital eksamen

Vi har en klar vinner når det gjelder digitalisering av eksamen i norsk høgere utdanning: 

  1.   Studentene

Studentene har i raskt økende tempo fått tilgang til digital eksamen. Veksten fra juleeksamen 2014 til våreksamen 2015 var på drøyt 100%. Juleeksamen 2015 er ennå ikke helt ferdig, men ligger så langt an til minimum 100% økning sammenlignet med våreksamen.

Fra i fjor jul har vi altså sett en firedobling. Tallene er hentet fra de eksamenene som bruker Feide-innlogging, så løsninger med lokal innlogging kommer i tillegg (men også der rapporteres det om rask vekst)

For institusjonene er det mange som arbeider hardt for å gi studentene bedre eksamensløsninger både på skoleeksamen og ved andre vurderingsformer. Tre universiteter som utmerker seg i høstsemesteret 2015

  •  Universitetet i Bergen, som har størst dekningsgrad av digital eksamen med 48% av skoleeksamenene
  •  Universitetet i Agder, som har flest Feide-innlogginger for digital eksamen
  •  Universitetet i Oslo, som har stort volum for digital eksamen med flere ulike løsninger

Figuren viser antall Feide-innlogginger for eksamensløsningene. Hver kandidat logger minimum inn to ganger (fire ganger dersom det gjennomføres prøveeksamen i eksamenstiden), slik at tallene ikke viser antall eksamener, men likevel gir et godt inntrykk av veksten løsningene har sett. Vi har satt sammen tall fra flere leverandører.