To ledige stillinger i UNINETT-konsernet

Jobb i UNINETT
I UNINETT er vi gode på teknologi, og vi prøver alltid å bli enda bedre. Derfor trenger vi de beste både innen det teknologiske og det administrative. Uansett om du er student, skriver på oppgave, eller er en allerede etablert arbeidstaker som søker nye utfordringer så er du velkommen til å søke på våre stillinger. www.uninett.no/stilling

Ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i UNINETT:
IKT-tjenester vil i større og større grad være skybaserte. UNINETTs satsing på skytjenester har som mål å utvikle, skaffe og formidle relevante skytjenester til universitets- og høgskolesektoren i Norge. Det vil omfatte så vel kommersielt tilgjengelige som egenproduserte tjenester. Satsingen innebærer å etablere en plattform for tjenester i skyen, samt legge til rette for felles utvikling, forvaltning og drift av tjenesteporteføljen på vegne av sektoren. Studenter, forelesere og forskere skal i framtida kunne velge mellom et mangfold av lett tilgjengelige og skalerbare tjenester. UNINETTs skysatsing er organisert i et eget program. Vi har nå behov for å styrke teamet med en rådgiver/seniorrådgiver for anskaffelse av skytjenester. Teamet skal dekke områdene infrastruktur og plattform, anskaffelser og porteføljeforvaltning. Du vil få hovedansvar for anskaffelsesdelen, men skal også bidra på tvers av de tre områdene.

Ledig stilling som senior prosjektleder i UNINETT Sigma2:
Vi styrker satsingen på prosjektledelse, og søker derfor etter senior prosjektleder. Vi søker en person med god kompetanse og erfaring innenfor prosjektledelse. Du skal ha spesielt fokus på prosjekter knyttet til utvikling av e-infrastruktur og bruken av denne. I tillegg skal du bidra til å styrke vår prosjektkultur.