Oppgraderinger i forskningsnettet

Følgende strekninger ble oppgradert fra 1Gbit/s til 10Gbit/s:

  • Oslo – Kjeller
  • Drammen – Kongsberg
  • Ås – Fredrikstad
  • Bø – Notodden

Dette sørger for at en rekke av UNINETTs kunder får økt kapasitet på sin tilknytning til forskningsnettet.

I tillegg ble det etablert en helt nytt samband på 10 Gbit/s mellom Drammen og Notodden. Dette sørger for at Høgskolen i Telemarks campus på Notodden også har redundant tilkobling til forskningsnettet.

UNINETT oppgraderer nettet i tråd med den generelle trafikkveksten. Vi sørger for å være i forkant av utviklingen slik at ingen skal oppleve at hastigheten blir begrenset fordi man «når taket» på et samband.

I tillegg er det viktig å ta høyde for at de alternative sambandene har stor nok kapasitet til å ta over trafikken dersom en annen del av nettet faller ut (enten ved feil eller planlagt arbeid).

Det er et uttalt mål at alle campus skal ha to veier inn og at i hver landsdel skal hovednettet ha minst tre veier.