Program 21. april

09:00 - 10:30

Skyløsninger - del 1 - generelt om sky

UH-sky; bakgrunn, status og planer – Kristin Selvaag, UNINETT

Jus og sikkerhet i skyen - Tommy Tranvik, UNINETT

GÈANT skyaktiviteter; bakgrunn og status – Lars Fuglevaag , UNINETT

GÈANT skyaktiviteter;  planer – Jan Meijer, UNINETT

En skybasert, hybrid infrastrukturplattform - Hildegunn Vada, UNINETT

 

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 09:00
09:00 - 10:30

Overvåkning - del 3: NAV og WiFi måleprober; nyheter og planer

Denne sesjonen vil ha to innslag:

* NAV (1 time)
NAV slippes i to nye hovedversjoner per år. Det blir en gjennomgang og noe demonstrasjon av nyheter siden forrige samling. I tillegg sier vi litt om arbeidet til NAV-referansegruppen og planene for videre utvikling.

*WiFi måleprober (30 min)
WiFi måleprober er en eksperimentell tjeneste som noen  kunder i dag tester ut. Vi vil her gi en kort oversikt over hva måleprobene gjør og hvilke planer vi har videre.

 

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 09:00
10:30 - 11:00

Felles pause for alle

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 10:30
11:00 - 12:30

Skyløsninger - del 2 - Infrastrukturtjenester så langt

UNINETTs erfaringer og planer med skybaserte infrastrukturtjenester - Morten Knutsen, UNINETT

Nye myligheter for tjenesteleveranser med container-teknologi - Andreas Åkre Solberg, UNINETT

UH-IaaS - Tor Lædre, Raymond Kristiansen, UiB

IaaS  – felles anskaffelse av skytjenester gjennom GÉANT i gang - Lars Fuglevaag, UNINETT

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 11:00
11:00 - 12:30

Overvåkning - del 4: Smånytt! Hva skjer med firewall builder, netflow, mp-web, osv. ?

 • Standardisering av kvalitetsmålinger - kort oversikt over arbeid i IETF for å standardisere kvalitetsmålinger og hvorfor dette er viktig (Arne Øslebø)
 • Firewall builder - konfigurering av aksesslister (Rune Sydskjør)
 • mp-web - web-grensesnitt på målepålene for ytelsesmålinger (Olav Kvittem)
 • netflow - nfsen/nfdump står i fare for å bli abandonware. Hvilke alternativ finnes? (Arne Øslebø)
 • Sårbarhetsanalyse - kort presentasjon av planer for en ny eksperimentell tjeneste (Olaf Schelderup)
 • Runde rundt bordet - hvilke utfordringer har dere i det daglige relatert til overvåking? (Vidar Faltinsen)

 

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 11:00
12:45 - 13:45

Felles lunsj for alle deltakere (NB! Utsatt 15 minutter - starter 12:45

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 12:45
13:30 - 15:00

Skyløsninger - del 3 - UH-sektoren og nettskyen

Innledning - Odd Asbjørn Halseth, UNINETT

Erfaringer med innføring av Office365 - Christian Ramstad, HiOA

Erfaringer med innføring av Office365 - Kirsti Moe og Ole Langfeldt, NTNU

Hvilke erfaringer og planer har institusjonene? Diskusjon og erfaringsutveksling - Alf Hansen og Odd Asbjørn Halseth, UNINETT

Hvordan ønsker institusjonene å engasjere seg i UH-sky? - Kristin Selvaag, UNINETT

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 13:30
13:30 - 15:00

NAV-kurs del 1

Grunnleggende kurs i bruk av NAV. Gjennomgang av konsepter og de mest sentrale verktøyene for campusnettovervåkning:

 • Innlegging av utstyr
 • Organisering av informasjon
 • Status og alarmer
 • Statistikk
 • Varsling
 • Maskinsporing
 • Sperring
 • Brukerhåndtering
Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 13:30
13:30 - 15:00

Systemovervåkning - del 1

 • 13:30 - 13:40 - Åpning - Rune Myrhaug
 • 13:40 - 14:10 - SafeBase - Overvåking av ting
 • 14:15 - 14:35 - Systemovervåking ved UiT - Ingeborg Hellemo
 • 14:35 - 15:00 - Spørreundersøkelse / Runde i salen - Xymon, Nagios, Icinga, zabbi
Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 13:30
15:00 - 15:30

Felles pause for alle

Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 15:00
15:30 - 17:00

NAV-kurs del 2

Grunnleggende kurs i bruk av NAV. Gjennomgang av konsepter og de mest sentrale verktøyene for campusnettovervåkning:

 • Innlegging av utstyr
 • Organisering av informasjon
 • Status og alarmer
 • Statistikk
 • Varsling
 • Maskinsporing
 • Sperring
 • Brukerhåndtering
Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 15:30
15:30 - 17:00

Systemovervåkning - del 2

 •  15:30 - 15:40 - Info om Zabbix arbeid i sektoren - NTNU, UIO
 • 15:40 - 15:50 - fordeler med Zabbix
 • 15:50 - 16:00 - Zabbix i UNINETT
 • 16:00 – Zabbix Demo
Tid: 
Torsdag, april 21, 2016 - 15:30