Prosess og hovedtrekk ved digital eksamen

Behovet for digital arbeidsflyt er i første rekke knyttet til de administrative prosessene rundt eksamen, for å gi god prosessstøtte og automatisere repeterende oppgaver

Hovedtrekkene kan illustreres på følgende måte:

 • FASE 1: FORBEREDE
  • Faglig oppgave: Lage oppgavesett med tilhørende sensurveiledning.
  • Prosesstøtte: Planlegge eksamensavvikling med eksamensplan og eventuell tilrettelegging
    
 • FASE 2: GJENNOMFØRE
  • Faglig oppgave: Utarbeide besvarelse i kontrollert arbeidsflate for digital eksamen
  • Prosesstøtte: oppmøtestøtte som håndterer eksamnsavvikling (hvem, når, levert, osv.)
    
 • FASE 3: SENSURERE:
  • Faglig oppgave: enkeltvedtak med vurdering av besvarelse
  • Prosesstøtte: kommisjon som håndterer sensuravvikling (karakter, protokoll, formalia)
    
 • FASE 4: SLUTTFØRE:
  • Faglig oppgave: gi begrunnelse på forespørsel. . Klagesensur med vurdeirng og enkeltvedtak
  • Prosesstøtte: Klagehåndtering og klagesensur. arkivering, oppbevraing og opprydding etter eksamensavvikling