Roller

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Ansvar for den enkelte tjeneste som UNINETT tilbyr er definert av roller som knyttes til kundetjenesten og den eventuelle utførende systemtjenesten.

Roller knyttet til kundetjenesten:

Tjenesteeier

Tjenesteansvarlig

Roller knyttet til systemtjenesten som utfører kundetjenesten:

Tjenesteeier

Teknisk tjenesteansvarlig

Driftsansvarlig

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: