Startskudd for satsingen på UH-sky

– UNINETT etablerte et eget UH-skyprogram i 2013, så det er gjort en god del arbeid med dette allerede. Det er likevel først med denne bevilgningen og et tildelingsbrev fra departementet at programmet formelt etableres, forklarer leder av programmet, Kristin Selvaag.

Bakteppe: Konsentrasjon for kvalitet

Bakgrunnen for tildelingen er stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet – den såkalte strukturmeldingen – som ble lagt fram i mars 2015. Den tar en helhetlig tilnærming til en rekke problemstillinger med betydning for kvalitet og effektivisering innenfor forskning og høyere utdanning. Et arbeid med en felles IKT-strategi for sektoren er i gang som et resultat av stortingsmeldingen, og skysatsingen må knyttes nært opp til denne.

Skyteknologi innebærer i seg selv en effektivisering ved at mange og relevante tjenester kan tilbys til en lavere kostnad, og at tjenester kan skiftes ut raskt. Som en konsekvens av skykonseptet kan lokale IKT-ressurser dreies mot å støtte primærfunksjonene: undervisning, forskning og formidling. Dermed gir en
skysatsing gevinst både som konsept og virkemiddel.

Rollen som skymegler

Med basis i beste praksis internasjonalt, må det etableres en rolle som en såkalt skymegler – cloud broker. Megleren skal ikke levere tjenester, men formidle dem: Finne de beste tjenestene, forhandle betingelser og tilby en portefølje av tjenester til sektoren. Avklaring og sikring av juridiske og sikkerhetsmessige forhold blir en sentral del av meglerrollen.

– Det er en forutsetning at institusjonene i sektoren skal ha betydelig innvirkning på utvikling av meglerrollen, og selvsagt påvirke tjenesteporteføljen, understreker Selvaag. – Til sjuende og sist er det jo institusjonene som skal ha gevinst av skysatsingen.
Hun understreker at kompetanseutvikling er en viktig del av programmet, og at UNINETT vil bistå institusjonene i prosessen.  

Mandat under arbeid

Mandat for programmet er under arbeid, og forventes å være klart i mars. – Dette er en satsing som er veldig viktig både for kvalitet og effektivisering i sektoren i årene som kommer, sier Kristin Selvaag. – 15 millioner er en formidabel sum, og tildelingsbrevet lover videreføring i 2017. Departementet har klare forventninger når det gjelder gevinst av tildelingen, så midlene må forvaltes godt, avslutter en entusiastisk programdirektør.