Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Drift- og videreutviklingsfasen

I denne fasen er tjenesten i drift.

Aktivitetene knyttet til tjenesten inkluderer:

  • Løpende drift av tjenesten.
  • Årlig vurdering av tjenestens gevinst i henhold til målparametre (KPI) i tjenesteporteføljegjennomgangen
  • Videreutvikling av tjenesten i henhold til plan
  • Datamodellering relatert til videreutvikling av tjenesten (tilpasning til UNINETTs overordnede datamodell) etter behov.

Tjenesten har status ”produksjon”