Tjenestelivssyklus: felles aktiviteter

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Drift- og videreutviklingsfasen

I denne fasen er tjenesten i drift.

Aktivitetene knyttet til tjenesten inkluderer:

  • Løpende drift av tjenesten.
  • Årlig vurdering av tjenestens gevinst i henhold til målparametre (KPI) i tjenesteporteføljegjennomgangen
  • Videreutvikling av tjenesten i henhold til plan
  • Datamodellering relatert til videreutvikling av tjenesten (tilpasning til UNINETTs overordnede datamodell) etter behov.

Tjenesten har status ”produksjon”

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: