Tjenestelivssyklus: felles aktiviteter

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Utrullingsfasen

Formålet med utrullingsfasen er å samle erfaringer fra en prøvedrift som er så lik produksjon som mulig. 

I utrullingsfasen skal ansvaret for forvaltningen av tjenesten overføres fra den midlertidige organisasjonen (prosjekt, faggruppe, IoU, el. l.) til linjeorganisasjonen og/eller kunden. Følgende må vurderes/være på plass i denne fasen:

  • Opplæring
  • Brukerstøtte
  • Løpende drift
  • Ev. videreutvikling av tjenesten på grunnlag av erfaringer med eksperimentell tjeneste/pilot. (Dette må være avsluttet før evt. overlevering av tjenesten, ev. inngå i plan for videreutvikling i produksjonsfasen.)

Disse punktene skal beskrives når evalueringsrapporten fylles ut i prosjektrammeverket.  

En eventuell pilottjeneste kan etableres i denne fasen, og en eventuell eksperimentell tjeneste må endre status til pilot (eller legges ned).

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: