Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Avviklingsfasen

I denne fasen driftes tjenesten som normalt. Kunder benytter avviklingsperioden til å finne alternative løsninger. Aktiviteter relatert til tjenesten i denne fasen inkluderer følgende:

  • Drift fram til sluttdato.  Default sluttdato er to år fra tjenesten er bestemt nedlagt.  Andre datoer kan besluttes med begrunnelse.
  • Etter driftslutt ryddes ressurser knyttet til tjenesten (data, programvare, utstyr).
  • Tjenesten har status ”utfasing”