Tjenestelivssyklus: felles aktiviteter

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Realiseringsfasen

I realiseringsfasen skal tjenesten utvikles eller anskaffes og klargjøres for pilotering.

Tjenesterealisering inkluderer følgende:

  • Tjenesten designes og utvikles for ferdigstilling i henhold til planen for etablering
  • Eventuell datamodellering for tjenesten, med tilpasning til UNINETTs overordnede datamodell.
  • Dersom det skjer signifikante endringer knyttet til områder dekket av arkitekturprinsippene må arkitekturforumet konsulteres underveis

En eventuell eksperimentell tjeneste kan etableres eller videreføres i denne fasen.

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: