Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Realiseringsfasen

I realiseringsfasen skal tjenesten utvikles eller anskaffes og klargjøres for pilotering.

Tjenesterealisering inkluderer følgende:

  • Tjenesten designes og utvikles for ferdigstilling i henhold til planen for etablering
  • Eventuell datamodellering for tjenesten, med tilpasning til UNINETTs overordnede datamodell.
  • Dersom det skjer signifikante endringer knyttet til områder dekket av arkitekturprinsippene må arkitekturforumet konsulteres underveis

En eventuell eksperimentell tjeneste kan etableres eller videreføres i denne fasen.