Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Analysefasen

Dersom det besluttes å gå videre med idéen (fase 1: idé), går man inn i analysefasen. Her kartlegges alternative tjenester i porteføljekonteksten og videreutvikles forretningsmodellen med videre detaljering av business-case og estimater på kostnadene og finansieringen. 

I denne fasen skal det:

  • Beskrives forholdet til andre løsninger eller systemer (porteføljekontekst) som første steg:
    • Finnes det lignende tjenester i vår portefølje, i UH-sektoren eller på markedet?
    • Hvilke integrasjonsbehov har tjenesten?
  • Lages business-case for tjenesten ved å estimere områdene i forretningsmodellen
  • Utredes konsekvenser av å innføre tjenesten på virksomhetsarkitekturen i UNINETT (både prosesser og systemer)
  • Planlegges etablering av tjenesten

Disse punktene skal beskrives når prosjektplan fylles ut i prosjektrammeverket.  

En eventuell eksperimentell tjeneste kan etableres eller videreføres i denne fasen.