Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Vedtakspunkt 5 (V5)

I dette vedtakspunktet beslutter vi om en tjeneste skal avvikles. Tjenesten vil fortsatt være i drift under avviklingsperioden. Nedenstående spørsmål skal dokumenteres i malen for tjenestenedleggelse.

  • Er levedyktighet vurdert ved hjelp av forhåndsdefinert måleparametere (KPI)?
  • Er konsekvensanalyse utført?
  • Er tjenestenedleggelsen forankret hos interessentene?
  • Har prioriteringsrådet for tjenesteområdet uttalt seg om tjenestenedleggelsen?

Mal for tjenestenedleggelse nederst på denne siden brukes i vedtakspunkt 5 (V5).

Grunnlaget for avgjørelsen om at en tjeneste skal legges ned kommer fra en evaluering av gevinstestimat definert tidligere i livssyklusen målt opp mot tilbakemeldinger fra tjenesteporteføljegjennomgangene.