Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Vedtakspunkt 4 (V4)

Vedtakspunkt 4 er overgangen til drift i produksjon. Nedenstående spørsmål og krav skal være oppfylt.

  • Hvilken prosessvariant er brukt (felles offentlig anskaffelse, anskaffelse med utprøving, egenutviklet tjeneste)?
  • Sikre at nødvendig opplæring er fullført
  • Sikre at nødvendig brukerstøtte er klart
  • Sikre at målparametre for gevinst (Key Performance Indicators) er definert
  • Spesifiser hvor lenge UNINETT binder seg til at tjenesten skal være i drift (default er to år)
  • Sikre at interessenter som skal rådføres og/eller informeres om endringer er definert

Ved vedtakspunkt 4 vurderes dokumentasjon av disse punktene i evalueringsrapporten (B4) fra prosjektrammeverket.