Tjenestelivssyklus: felles sjekkliste

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Vedtakspunkt 1 (V1)

Nedenstående spørsmål knyttet til vedtakspunkt 1 skal dokumenteres i malen for forretningslerret som vedlegg til prosjektmandat (B1) eller beslutningsgrunnlag og godkjennes av UNINETTs ledergruppe. ​

  • Beskrive en skisse til forretningsmodell ved hjelp av forretningslerret. Ta kontakt med tjenestehjelp@uninett.no for bistand. * 

Ved vedtakspunkt 1 skjer to ting utover go/no go:

  1. Det blir avgjort om behandling av V2, V3 og V4 skal skje i ledergruppen eller om det skal delegeres.  
  2. Det avgjøres hvorvidt tjenesten trenger en mentor/revisor fra UNINETTs arkitekturforum til å følge den opp i utviklingen gjennom livssyklusen. Som en del av denne oppfølgingen kan det avholdes "review" etter behov.

* Forretningslerretet tar utgangspunkt i Business Model Canvas fra Strategyzer.