Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Vedtakspunkt 2 (V2)

Dette vedtakspunktet inneholder krav som sier noe om estimert størrelse på forventet gevinst ("business case"), om integrasjon med helheten (arkitektur), og om etableringsplanen. Nedenstående spørsmål knyttet til vedtakspunkt 2 skal dokumenteres i prosjektplan (B2) eller beslutningsgrunnlag. 

  • Hvilken prosessvariant er valgt (felles offentlig anskaffelse, anskaffelse med utprøving, egenutviklet tjeneste)?
  • Hvem er tjenesteansvarlig?
  • Hvem er tjenesteeier?
  • Er tjenesten registrert i tjenesteregisteret?
  • Hva er navnet på tjenesten (sjekk med kommunikasjon)?
  • Beskriv forholdet til andre løsninger eller systemer (porteføljekontekst). Finnes det lignende tjenester i vår portefølje, i UH-sektoren eller på markedet? Hvilke integrasjonsbehov har tjenesten?
  • Har prioriteringsrådet for tjenesteområdet uttalt seg om tjenesten?
  • Beskriv hvordan tjenesten skal finansieres, inkludert skisse til betalingsmodell