Tjenestelivssyklus: husk å velge prosessvariant!

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

Vedtakspunkt 3 (V3)

De nedenstående spørsmål knyttet til vedtakspunkt 3 skal dokumenteres i overleveringsplan (B3) eller beslutningsgrunnlag.

  • Hvilken prosessvariant er brukt (felles offentlig anskaffelse, anskaffelse med utprøving, egenutviklet tjeneste)?
  • Dokumenter at tjenesten oppfyller kvalitetskravene definert i V2
  • Gjennomføre en risikovurdering. Ta kontakt med infosikk@uninett.no 
  • Sikre at de etterspurte opplysninger om kundetjenesten er lagt inn i tjenesteregisteret
  • Sikre at de etterspurte opplysninger om systemtjenesten er lagt inn i systemtjenesteregisteret
  • Sikre at rollen driftsansvarlig er besatt og at navnet er registrert i systemtjenesteregisteret
  • Sikre at driftsinstruks er beskrevet
  • Sikre at hensiktsmessig logging og monitorering av tjenesten er definert og klargjort 

Ved vedtakspunkt 3 vurderes dokumentasjon av disse punktene i overleveringsplanen (B3) fra prosjektrammeverket.