Vedtakspunkt

idea dg1 analysis dg2 realize dg3 deploy dg4 drift dg5 exit

UNINETTs tjenestelivssyklus inneholder fem vedtakspunkter. De første fire blir utført ved hjelp av prosjektrammeverket og momenter spesifisert i tjenestelivssyklussen beskrives i prosjektrammeverkets dokumenter under hvert vedtakspunkt. Momentene for hvert vedtakspunkt vil bestå av noen punkter som er felles for alle prosessvarianter og kan inneholde noen punkter som er spesifikke for den etableringsprosessen man benytter.

Additions for the idea phase: 
Additions for the analyze phase: 
Additions for the realization phase: 
Additions for the deployment phase: 
Additions for DG1: 
Additions for DG2: 
Additions for DG3: 
Additions for DG4: 
Additions for DG5: 
Additions for the operational phase: 
Additions for the termination phase: